sfantul apostol pavel

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Pavel laudă credinţa lui Timotei. Credinţa şi învăţătura sănătoasă trebuie păzite. 2TIM1.1. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduinţa vieţii care este în Hristos Iisus,…

Epistola întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
Epistola întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Epistola intai catre Timotei a Sfântului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Învăţătura Evangheliei trebuie ferită de învăţături false. Legea şi harul lui Hristos. Pavel se dă ca pildă. 1TIM1.1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,…

Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Pavel laudă credinţa tesalonicenilor. Răsplata lui Hristos. 2TES1.1. Pavel, Silvan şi Timotei, Bisericii tesalonicenilor întru Dumnezeu, Tatăl nostru, şi întru Domnul Iisus Hristos: 2TES1.2. Har vouă şi pace, de…

Epistola Întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola Întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola Întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola Întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Pavel laudă credinţa tesalonicenilor 1TES1.1. Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii tesalonicenilor în Dumnezeu-Tatăl şi în Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de…

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Coloseni a Sfantului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Pavel laudă pe coloseni şi-i îndeamnă să sporească în credinţă. Dumnezeiasca vrednicie a lui Hristos, Izbăvitorul nostru al tuturor. Pavel se bucură în suferinţele sale. COL1.1. Pavel, apostol al lui Hristos…

Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Filipeni a Sfântului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Iubirea apostolului pentru filipeni. Roadele lanţurilor lui. Sfântul Pavel numai pentru Biserică voieşte să mai trăiască. Suferinţele pentru Hristos. FIL1.1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru…

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel

Epistola catre Efeseni a Sfantului Apostol Pavel CAPITOLUL 1 Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea, cea întru Hristos şi a Lui dumnezeire. EF1.1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos…

+ + +