Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi…

“28. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.” (Matei 11, 28-30)

(Visited 83 times, 1 visits today)
+ + +