Egalitatea – Sfântul Nicolae Velimirovici

Egalitatea – Sfântul Nicolae Velimirovici

Dumnezeu nu este Dumnezeul egalităţii, ci al dragostei.

Egalitatea înlătură cu desăvârşire dreptatea, şi dragostea înlătură astfel şi moralitatea.

Oare soţul îşi iubeşte soţia din pricina egali­tăţii ?

Mama îşi iubeşte oare copilul din pricina ega­lităţii? Prietenul îşi iubeşte oare prietenul din pricina egalităţii ?

Neegalitatea este temelia dreptăţii şi sprijinitoarea dragostei. Câtă vreme dăinuieşte dragostea, nimeni nu se gândeşte la egalitate. Câtă vre­me domneşte dreptatea, nimeni nu vorbeşte de­spre egalitate. De abia când se pierde dragostea, oamenii vorbesc despre dreptate şi se gândesc la moralitate.

Când dispare şi moralitatea, ea este înlocuită de imoralitate. Din mormântul dragostei răsare drep­tatea, din mormântul dreptăţii răsare egalitatea.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Sursa: “Învăţături despre bine şi rău”, Editura Sofia, Bucureşti, 2006

(Visited 170 times, 1 visits today)
+ + +