Pe Tine Te lăudăm – audio

Pe Tine Te laudam – audio

Pe Tine Doamne Te slăvesc
Tot ce-i ceresc şi pământesc
Pe Tine Te lăudăm.

Văzduhul tot cu nori şi vânt
Ţie-ţi slujesc ca unui Sfânt
Pe Tine Te lăudăm.

Pâmântu-ntreg cât e de greu
Se-nvârte tot de dragul Tău
Pe Tine Te lăudăm

Şi întreagă natura Ta
Ţi-nalţă pururi osana
Pe Tine Te lăudăm

Şi tot ce mişcă Ţie-ţi spun
Că Eşti Puternic şi eşti bun
Noi pe Tine Te lăudăm

Împărăţeşti şi dai vieţi
Sărmanei făpturi pământeşti
Noi pe Tine Te lăudăm

Cel ce din tină la-nceput
Ai făcut om precum ai vrut
Pe Tine Te lăudăm

Şi l-ai pus în grădina Ta
Să fie stăpân peste ea
Pe Tine Te lăudăm

Dar El voindu-se Împărat
A căzut grabnic în păcat
Pe Tine Te lăudăm

Şi l-ai trimis din faţa Ta
Să-şi plângă fapta lui cea rea
Pe Tine Te lăudăm

Dar nu-ndelung Tu Te mânii
Şi mântuire-i aduci lui
Noi pe Tine Te lăudăm

Că din Fecioară trup ai luat
Şi lege nouă lui ai dat
Noi pe Tine Te lăudăm

Cela ce fiul desfrânat
În ţară iarăşi l-ai chemat
Pe Tine Te lăudăm

Şi orbului întunecat
Lumină în ochi i-ai picurat
Pe Tine Te lăudăm

Iar în Betania alergând
L-ai scos pe Lazăr din mormânt
Pe Tine Te lăudăm

La Ucenici în foişor
Ce hrană sfântă le-ai dat lor
Pe Tine Te lăudăm

Şi din mormânt Te-ai ridicat
Golind tot neamul de păcat
Noi pe Tine Te lăudăm

Iar Duhul Tău Ceresc având
Ne dă nădejde, ne dă şi cânt
Noi pe Tine Te lăudăm

Pe Tine Doamne te chemăm
Când ne rugăm şi ne-nchinăm
Pe Tine Te lăudăm

Când sufletul ne e încărcat
Şi de dureri şi de păcat
Pe Tine Te lăudăm

Ajută-ne, ne mângâie
Şi din necaz ne mântuie
Pe Tine Te lăudăm

Cela ce ai bogate mili
Ai grijă şi de cei umili
Pe Tine Te lăudăm

Ai milă de făptura ta
Pradă pierzării n-o lăsa
Noi pe Tine Te lăudăm

Umbreşte-ne cu Harul Tău
Să nu ne biruie cel rău
Noi pe Tine Te lăudăm.

(Visited 1,610 times, 1 visits today)
+ + +