Biblia sau Sfânta Scriptură

Biblia sau Sfânta Scriptură - Tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu aprobarea Sfântului Sinod
VT Vechiul Testament NT Noul Testament
FAC Facerea întâia carte a lui Moise MAT Evanghelia după Matei
IES Ieşirea a doua carte a lui Moise MAR Evanghelia după Marcu
LEV Leviticul a treia carte a lui Moise LUC Evanghelia după Luca
NUM Numerii a patra carte a lui Moise IN Evanghelia după Ioan
DEU Deuteronomul a cincea carte a lui Moise FAP Faptele Sfinţilor Apostoli
IOS Cartea lui Iosua Navi ROM Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel
JUD Cartea judecătorilor 1COR Epistola Întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
RUT Cartea Rut 2COR Epistola A Doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
1Rg Cartea Întâi a Regilor GAL Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
2Rg Cartea a Doua a Regilor EF Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
3Rg Cartea a Treia a Regilor FIL Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel
4Rg Cartea a Patra a Regilor COL Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni
1CRO Cartea întai Paralipomena sau Cartea întai a Cronicilor 1TES Epistola Întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
2CRO Cartea a doua Paralipomena sau Cartea a doua a Cronicilor 2TES Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
EZD Cartea  intai a lui Ezdra 1TIM Epistola Întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
NEE Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra 2TIM Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel
EST Estera TIT Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
IOV Cartea lui Iov FLM Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel
PS Psalmii Evr Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel
PILDE Pildele lui Solomon IAC Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov
ECL Ecclesiastul 1PET Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru
CC Cântarea Cântărilor 2PET A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru
ISA Isaia 1IN Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
IER Ieremia 2IN A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
PLI Plângerile lui Ieremia 3IN A treia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan
IEZ Iezechiel IUDA Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
DAN Daniel APO Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
OSEA Osea
AMOS Amos
MIH Miheia
IOIL Ioil
AVD Avdie
Iona Cartea lui Iona
NAUM Naum
AVA Avacum
SOF Sofonie
AGHEU Agheu
ZAH Zaharia
MAL Maleahi
TOB Cartea lui Tobit
IUD Iudita
BAR Cartea lui Baruh
EPIST Epistola lui Ieremia
C3T Cântarea celor trei tineri
3EZDR Cartea a Treia a lui Ezdra
SOL Cartea Înţelepciunii lui Solomon
SIR Cartea Înţelepciunii lui Isus Fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
SUS Istoria Susanei
BAL Bel şi Balaurul
1MAC Cartea Întâi a Macabeilor
2MAC Cartea a Doua a Macabeilor
3MAC Cartea a Treia a Macabeilor
MAN Rugaciunea lui Manase
(Visited 1,777 times, 1 visits today)
+ + +