Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra

Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra

CAPITOLUL 1
Rugaciunea lui Neemia.

NEE1.l. Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. “În luna Chislev, în anul al douazecilea al regelui Artaxerxe, mi s-a întâmplat sa fiu în capitala Suza.
NEE1.2. Atunci a venit din Iuda Hanani, unul din fratii mei si alti câtiva oameni; si i-am întrebat despre cei ee scapasera din robie si ramasesera în Iuda si despre Ierusalim.
NEE1.3. “Cei ce au scapat din robie si au ramas – îmi spusera ei – sunt acolo, în tara lor, în mare necaz si înjosire; iar zidurile Ierusalimului sunt darâmate si portile lui arse”.
NEE1.4. Auzind eu cuvintele acestea, am început sa plâng si am fost întristat câteva zile, am postit si m-am rugat înaintea Dumnezeului ceresc, zicând:
NEE1.5. “Doamne, Dumnezeule al cerurilor, Dumnezeul cel mare si înfricosator, Care pazesti legamântul Tau si esti milostiv cu cei ce Te iubesc si pazesc poruncile Tale,
NEE1.6. Sa fie urechile Tale cu luare-aminte si ochii Tai deschisi, ca sa auzi rugaciunea robului Tau, cu care ma rog eu acum ziua si noaptea înaintea Ta, pentru fiii lui Israel, robii Tai, marturisind pacatele fiilor lui Israel, cu care am pacatuit înaintea Ta si eu si casa tatalui meu.
NEE1.7. Noi Te-am mâniat si n-am pazit poruncile, legile si orânduielile pe care le-ai dat Tu lui Moise, robul Tau.
NEE1.8. Adu-Ti aminte însa de cuvântul pe care l-ai spus robului Tau Moise, când ai zis: “De veti pacatui, va voi împrastia printre popoare;
NEE1.9. Iar când va veti întoarce la Mine si veti pazi poruncile Mele si le veti împlini, atunci, de ati fi izgoniti chiar si la marginea cerului, si de acolo va voi aduna si va voi aduce la locul pe care l-am ales, ca sa-Mi pun numele Meu acolo”.
NEE1.10. Acestia însa sunt robii Tai si poporul Tau, pe care Tu l-ai rascumparat cu puterea Ta si cu mâna Ta cea puternica.
NEE1.11. Rogu-Te dar, o, Doamne, sa fie urechile Tale cu luare-aminte la rugaciunea robului Tau si la rugaciunea robilor Tai, carora le place sa se teama de numele Tau, si ajuta robului Tau acum si-i da sa dobândeasca mila la omul acesta. Caci eu eram paharnicul regelui”.

CAPITOLUL 2
Neemia împuternicit a zidi Ierusalimul.

NEE2.1. “În luna Nisan, în anul al douazecilea al regelui Artaxerxe, având vinul în seama mea, am luat vin si am dat regelui si niciodata, mi se pare, nu m-am aratat trist înaintea lui.
NEE2.2. Dar regele mi-a zis: “De ce este trista fata ta? De bolnav, nu esti bolnav! Se vede ca ai vre-o întristare la inima!”
NEE2.3. Si m-am speriat strasnic si am raspuns regelui: “în veci sa traiasca regele! Cum sa nu fie trista fata mea, când cetatea, casa mormintelor parintilor mei, este pustiita si portile ei arse cu foc!”
NEE2.4. “Si ce doresti tu?” – întreba regele. Eu însa, dupa ce m-am rugat Dumnezeului ceresc, am zis catre rege:
NEE2.5. “De binevoieste regele si de are robul tau trecere la tine, atunci trimite-ma în Iuda, la cetatea unde sunt mormintele parintilor mei, ca sa o zidesc”.
NEE2.6. Iar regele si regina, care sedea lânga el, mi-au zis: “Cât timp are sa dureze calatoria ta si când ai sa te întorci?” Si dupa ce am aratat cât timp am sa lipsesc, regele a binevoit sa ma trimita în Iuda.
NEE2.7. La plecare însa am zis catre rege: “De binevoieste regele, sa-mi dea scrisori catre guvernatorii de peste fluviu, ca sa-mi dea drumul sa pot ajunge în Iuda,
NEE2.8. Precum si o scrisoare catre Asaf, pazitorul padurilor regelui, ca sa-mi dea lemn pentru portile cetatii, cele dinspre templul Domnului, si pentru zidul cetatii si pentru casa mea de locuit”. Si mi-a dat regele scrisori, pentru ca mâna binefacatoare a Dumnezeului meu era peste mine.
NEE2.9. Si am mers la guvernatorii de peste fluviu si le-am dat scrisorile regelui. Regele însa trimisese cu mine capetenii militare cu calareti.
NEE2.10. Dar când au auzit de aceasta Sanbalat Horonitul si Tobie, robul amonit, le-a parut foarte rau ca a. venit un om sa se îngrijeasca de binele fiilor lui Israel.
NEE2.11. Iar dupa ce am ajuns la Ierusalim si am stat acolo trei zile,
NEE2.12. M-am sculat noaptea cu putini oameni ai mei sa cercetez cetatea. Nu spusesem însa nimanui ce-mi daduse Dumnezeu în gând sa fac pentru Ierusalim si nu se afla acolo la mine nici o vita, decât numai aceea pe care încalecasem eu.
NEE2.13. Si am iesit atunci noaptea pe Poarta Vaii si m-am îndreptat spre izvorul Dragonului si spre Poarta Gunoiului si am cercetat zidurile Ierusalimului cele stricate si portile lui cele arse.
NEE2.14. Si m-am apropiat de poarta Izvorului si de iazul Regelui, dar nu era ioc sa treaca dobitocul care ma purta.
NEE2.15. Si de aceea m-am suit înapoi pe vale si am cercetat din nou zidurile si, intrând tot pe Poarta Vaii, m-am înapoiat.
NEE2.16. Capeteniile insa nu stiau unde fusesem eu si ce facusem. Pâna atunci eu nu spusesem nimic nici Iudeilor, nici preotilor, nici celor mai de seama, nici capeteniilor, nici celorlalti care se îndeletniceau cu felurite lucrari.
NEE2.17. Atunci însa le-am zis: “Voi vedeti în ce stare rea ne aflam: Ierusalimul este darâmat si portile lui mistuite de foc. Hai sa zidim zidurile Ierusalimului si nu vom mai fi de batjocura!”
NEE2.18. Si le-am istorisit cum mâna binefacatoare a lui Dumnezeu fusese peste mine si cum mi-a vorbit regele. Atunci ei au zis: “Hai sa zidim!” Si s-au întarit ei în aceasta hotarâre buna.
NEE2.19. Dar auzind despre aceasta, Sanbalat Horonitul, Tobie, robul amonit si Ghesem Arabul au râs de noi si cu dispret ne-au zis: “Ce v-ati apucat sa faceti voi aici? Nu cumva gânditi sa va razvratiti împotriva regelui?” “Dumnezeul cel ceresc ne va ajuta, le raspunsei eu. Noi, slujitorii Lui, ne vom apuca de zidit, iar voi n-aveti nici parte, nici drept, nici pomenire în Ierusalim”.

CAPITOLUL 3
Zidirea Ierusalimului.

NEE3.1. “Atunci s-a ridicat Eliasib, preotul cel mare, cu fratii sai preoti si au zidit Poarta Oilor si, punându-i canaturile, au sfintit-o; tot ei au reparat si zidul de la turnul Mea pâna la turnul Hananeel si l-au sfintit.
NEE3.2. Lânga Eliasib au zidit Ierihonenii, iar lânga acestia a zidit Zacur, fiul lui Imri.
NEE3.3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Pestilor si au acoperit-o, punându-i canaturile cu încuietorile si zavoarele trebuitoare.
NEE3.4. De la acestia înainte a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; lânga acesta a reparat Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; de la acestia înainte a reparat Tadoc, fiul lui Baana.
NEE3.5. Alaturi de acestia au reparat cei din Tecoa, ai caror fruntasi de altfel nu si-au plecat grumazul sa lucreze pentru Domnul lor.
NEE3.6. Ioiada, fiul lui Paseah si Mesulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche si, acoperind-o, i-au pus canaturile cu încuietorile si zavoarele trebuitoare.
NEE3.7. De la ei înainte au lucrat Melatia Ghibeonitul si Iadon din Meronot, precum si oamenii din Ghibeon si din Mitpa, supusi stapânirii guvernatorilor de dincolo de fluviu.
NEE3.8. Alaturi de acestia a reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta înainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim. Si întarira Ierusalimul pâna la zidul cel lat.
NEE3.9. De la ei înainte a reparat Refaia, fiul lui Hur, capetenia unei jumatati din tinutul Ierusalimului.
NEE3.10. Lânga acesta a reparat, în fata casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar lânga el a reparat Hatus, fiul lui Hasabneia.
NEE3.11. O alta parte de zid a fost reparata de Malchia, fiul lui Harim si de Hasub, fiul lui Pahat-Moab; tot ei au reparat si turnul Cuptoarelor.
NEE3.12. De la ei înainte au lucrat, cu fiicele sale, Salum, fiul lui Halohes, capetenia celeilalte jumatati a tinutului Ierusalimului.
NEE3.13. Hanun si locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Vaii. Ei au zidit-o si i-au pus canaturile cu încuietorile si zavoarele. Tot ei au facut mai bine de o mie de coti de zid, pâna la Poarta Gunoiului.
NEE3.14. Malchia, fiul lui Recab, capetenia tinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; i-a pus canaturile, cu încuietorile si zavoarele necesare.
NEE3.15. Salum, fiul lui Col-Hoze, capetenia tinutului Mitpa, a reparat Poarta Izvorului, a zidit-o si i-a pus canaturile cu încuietorile si zavoarele trebuitoare. El a mai facut zidul de la scaldatoarea Siloam, de lânga gradina regelui, pâna la scara ce coboara din cetatea lui David.
NEE3.16. De la el înainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, capetenia unei jumatati din tinutul Bet-Tur, pâna în fata mormintelor lui David si pâna la iazul cel sapat si pâna la Casa Vitejilor.
NEE3.17. De la el înainte au reparat levitii: Rehum, fiul lui Bani; lânga acesta a reparat Hasabia, capetenia unei jumatati din tinutul Cheila, din partea acestui tinut.
NEE3.18. Mai departe au reparat fratii lui: Bavai, fiul lui Henanad, capetenia celeilalte jumatati din tinutul Cheila,
NEE3.19. Si lânga el Ezer, fiul lui Iosua, capetenia din Mitpa, a reparat alta parte de zid din fata scarii armelor pâna la colt.
NEE3.20. De la el înainte Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu multa sârguinta o alta parte de zid, de la colt pâna la poarta casei lui Eliasib, preotul cel mare.
NEE3.21. Dupa el a reparat o alta parte de zid Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, de la poarta casei lui Eliasib pâna la capatul casei lui Eliasib.
NEE3.22. Mai departe au reparat preotii din împrejurimile Ierusalimului.
NEE3.23. Iar lânga ei, Veniamin si Hasub au reparat zidul în dreptul casei lor. Lânga ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat zidul lânga casa sa.
NEE3.24. Lânga acesta, Binui, fiul lui Henadad a reparat alta bucata de zid, de la casa lui Azaria pâna în dreptul coltului.
NEE3.25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului si al turnului, care se ridica deasupra casei de sus a regelui cea din apropierea curtii închisorii. Lânga acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paros.
NEE3.26. Iar cei încredintati templului, care erau pe deal, au reparat zidul pâna în dreptul Portii Apelor, spre rasarit si pâna la turnul cel înalt.
NEE3.27. De la ei înainte cei din Tecoa au reparat o parte, în fata turnului celui mare si înalt pâna la zidul lui Ofel.
NEE3.28. De la Poarta Cailor în sus au reparat preotii, fiecare în dreptul casei sale.
NEE3.29. De la ei înainte a reparat Tadoc, fiul lui Imer, dinaintea casei sale, iar dupa el a reparat Semaia, fiul lui Secania, strajerul Portii Rasaritului.
NEE3.30. Dupa el Hanania, fiul lui Selemia si Hanun, al saselea fiu al lui talaf, au reparat alta parte de zid. Dupa ei Mesulam, fiul lui Berechia, a reparat în dreptul locuintei lui.
NEE3.31. Apoi Malchia faurarul a reparat pâna la casa celor încredintati templului si a negustorilor, în dreptul portii lui Mifcad si pâna la foisorul din colt.
NEE3.32. Iar argintarii si negustorii au dres zidul de la foisorul din colt si pâna la Poarta Oilor”.

CAPITOLUL 4
Zidirea înainteaza cu toate piedicile.

NEE4.1. “Când a auzit Sanbalat, ca noi refacem zidurile Ierusalimului, s-a mâniat si s-a tulburat tare si a batjocorit pe Iudei;
NEE4.2. Si de fata cu fratii sai si de fata cu ostasii samarineni a zis: “Ce fac acesti Iudei neputinciosi? Se poate oare sa li se îngaduie aceasta? Se poate oare sa aduca jertfe? Se poate oare sa li se îngaduie aceasta? Se poate oare sa dezgroape pietrele din movilele de moloz si înca arse?”
NEE4.3. Iar Tobie Amonitul de lânga el a zis: “Lasa-i sa zideasca, fiindca are sa vina o vulpe si are sa le strice zidul lor cel de piatra!”
NEE4.4. Auzi, Dumnezeul nostru, în ce dispret suntem noi si întoarce ocara lor asupra copiilor lor si da-i dispretului în tara robiei.
NEE4.5. Si nelegiuirile lor sa nu le acoperi, nici pacatul lor sa nu se stearga înaintea fetei Tale, pentru ca au amarât pe cei ce zideau!
NEE4.6. Si noi totusi am lucrat înainte la zid si l-am încheiat peste tot pâna la jumatate; si poporului nu-i lipsea râvna de a lucra.
NEE4.7. Dar Sanbalat, Tobie, Arabii, Amonitii si cei din Asdod, auzind ca se înalta zidurile Ierusalimului, ca sparturile lui au început sa se astupe, s-au mâniat foarte tare;
NEE4.8. Si s-au sfatuit împreuna sa vina cu razboi si sa darâme Ierusalimul.
NEE4.9. Atunci noi ne-am rugat Dumnezeului nostru si am pus straja, ca sa ne pazeasca de ei ziua si noaptea.
NEE4.10. Iudeii însa au zis: “Puterile salahorilor au slabit si moloz e foarte mult; noi nu mai suntem în stare sa facem zidul”.
NEE4.11. Iar dusmanii nostri graiau: “Nici n-au sa afle, nici n-au sa vada nimic pâna când vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide si vom face sa înceteze lucrul”.
NEE4.12. Si dupa ce au venit Iudeii care locuiau lânga ei si ne-au spus de vreo zece ori, din toate partile, ca dusmanii nostri au sa navaleasca asupra noastra,
NEE4.13. Atunci în partile de jos ale cetatii, dupa ziduri, am asezat poporul dupa semintii, cu sabii si cu lanci si cu arcuri.
NEE4.14. Apoi am cercetat toate si, sculându-ma, am zis celor mai de seama si capeteniilor si celuilalt popor: “Nu va temeti de ei! Aduceti-va aminte de Domnul cel mare si înfricosator si luptati-va pentru fratii vostri, pentru fiii vostri, pentru fiicele voastre, pentru femeile voastre si pentru casele voastre!”
NEE4.15. Când au auzit dusmanii nostri ca ne este cunoscut gândul lor, atunci Dumnezeu a risipit planul lor; iar noi ne-am întors cu totii la ziduri, apucându-ne fiecare de lucrul nostru.
NEE4.16. Din acea zi jumatate din tinerii mei se îndeletniceau cu lucrul, iar jumatate din ei stateau gata de aparare cu lanci, cu scuturi, cu arcuri si cu platose, iar îndaratul lor se aflau capeteniile a toata casa lui Iuda.
NEE4.17. Cei ce lucrau la zid si cei ce carau, cu o mâna lucrau, iar cu cealalta tineau lancea.
NEE4.18. Fiecare din cei ce zideau erau încinsi peste coapsele lor cu sabia si asa lucrau; iar lânga mine se afla cel ce suna din trâmbita.
NEE4.19. Si eu am zis celor mai însemnati si capeteniilor si poporului de rând: “Lucrul este mult si greu si noi suntem risipiti pe ziduri si departati unii de altii.
NEE4.20. De aceea sa alergati la mine acolo unde veti auzi sunetul trâmbitei si Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi”.
NEE4.21. Si asa am lucrat noi, iar jumatate statea cu lancea în mâna de la rasaritul soarelui pâna seara la iesirea stelelor.
NEE4.22. Afara de aceasta, tot atunci am mai zis poporului sa ramâna toii în Ierusalim cu robii lor, strajuind în timpul noptii, iar în timpul zilei lucrând.
NEE4.23. Si nici eu, nici fratii mei, nici slugile mele, nici strajerii care ma însotisera, nu s-au dezbracat de haine si fiecare pâna si la apa mergea cu sabia în mâna”.

CAPITOLUL 5
Neemia opreste camata.

NEE5.1. Atunci s-a facut murmur mare în popor si între femei împotriva fratilor lor Iudei.
NEE5.2. Erau unii care ziceau: “Noi cu fiii si cu fiicele noastre suntem multi, sa ni se dea pâine sa ne hranim si sa traim”.
NEE5.3. Altii ziceau: “Ne-am pus zalog viile si ogoarele si casele noastre, ca sa ne luam pâine sa ne astâmparam foamea”.
NEE5.4. Iar altii ziceau: “Noi luam bani cu camata ca sa platim bir regelui, zalogindu-ne viile si ogoarele noastre.
NEE5.5. Si noi avem acelasi trup ca si fratii vostri si fiii vostri sunt tot asa cum sunt si fiii lor; dar iata ca noi suntem nevoiti sa ne dam fiii si fiicele robi, ba unele din fiicele noastre se si afla în robie. N-avem la îndemâna nici un mijloc de rascumparare. Si viile noastre si ogoarele noastre sunt în stapânirea altora”.
NEE5.6. Când am auzit eu murmurul lor si astfel de vorbe m-am mâniat foarte tare.
NEE5.7. Inima mea s-a tulburat si am dojenit aspru pe cei mai însemnati si pe capetenii. “Voi luati mita de la fratii vostri”, le-am zis eu. Si am facut împotriva lor o adunare mare,
NEE5.8. Si le-am zis: “Noi, pe cât ne-au ajutat puterile, am rascumparat frati de ai nostri, Iudei, care fusesera vânduti pagânilor; iar voi vindeti pe fratii vostri”. Ei însa taceau si nu gaseau raspuns.
NEE5.9. “Nu faceti bine – am zis eu mai departe. Nu vi se cuvine oare sa umblati în frica lui Dumnezeu, ca sa înlaturati ocara neamurilor vrajmase noua?
NEE5.10. Si eu, fratii mei si slujitorii mei, le-am dat împrumut si argint si pâine, dar n-am mai cerut înapoi.
NEE5.11. Întoarceti-le dar chiar acum ogoarele, viile, maslinii si casele lor si dobânda argintului, pâinii, vinului si untdelemnului, pentru care le-ati dat împrumut”.
NEE5.12. “Se vor întoarce si nu vom mai cere de la ei – zisera ei. Vom face asa cum zici tu”. Atunci am chemat preotii si le-am poruncit sa le ia juramânt ca vor face asa.
NEE5.13. Iar eu mi-am scuturat haina si am zis: “Asa sa scuture Dumnezeu si de casa si de avere pe fiecare om care nu-si va tine cuvântul sau si asa sa fie el scuturat si gol. “Amin” – zise toata adunarea. Atunci am preaslavit pe Dumnezeu si poporul si-a împlinit cuvântul.
NEE5.14. si din ziua aceea în care eu am fost numit guvernator al lor în tara lui Iuda, din anul al douazecilea pâna în anul al treizeci si doilea al regelui Artaxerxe, timp de doisprezece ani eu si fratii mei n-am mâncat pâinea de conducator.
NEE5.15. Iar conducatorii de mai înainte, apasau poporul si luau de la el pâine si vin, pe lânga cei patruzeci de sicli de argint; ba pâna si slugile lor apasau poporul. Eu însa n-am facut asa, pentru ca ma temeam de Dumnezeu.
NEE5.16. în vremea aceasta eu am mers înainte cu lucrul la zidurile acestea si nici o tarina n-am cumparat si toti slujbasii mei se adunau acolo la lucru.
NEE5.17. Eu aveam la masa mea pâna la o suta cincizeci de oameni, Iudei si capetenii, afara de cei ce veneau la noi de pe la popoarele dimprejur.
NEE5.18. Si iata ce se gatea în fiecare zi: un bou, sase oi îngrasate si pasari; si la fiecare zece zile se consuma multime de vin de tot felul. Cu toate acestea pâinea de conducator n-am cerut-o, deoarece poporul acesta avea de dus o munca grea.
NEE5.19. Dumnezeu sa primeasca tot ce am facut eu spre binele poporului acestuia”.

CAPITOLUL 6
Neemia sfârseste zidirea Ierusalimului.

NEE6.l. Canaturile portilor înca nu le pusesem, când a auzit Sanbalat, Tobie, Ghesem Arabul si ceilalti dusmani ai nostri ca eu am reparat zidul si nu a mai ramas nici o spartura în el.
NEE6.2. Atunci au trimis Sanbalat si Ghesem la mine sa mi se spuna: “Vino sa ne întâlnim împreuna intr-unul din satele din Valea Ono!” Caci ei pusesera la cale sa-mi faca rau.
NEE6.3. Dar eu am trimis la ei robi sa le spuna: “Am de facut un lucru mare si nu pot sa vin, caci lucrul ar înceta, daca l-as lasa si as veni la voi”.
NEE6.4. De patru ori au trimis ei la mine cu aceeasi poftire si eu le-am raspuns la fel.
NEE6.5. Atunci a trimis la mine Sanbalat a cincea oara pe slujitorul sau care avea în mâna sa o scrisoare deschisa.
NEE6.6. În ea se scria: “Umbla zvonul printre popoare si spune si Ghesem, cum ca tu si Iudeii v-ati gândit sa va rasculati, pentru care scop si zidesti zidul si vrei sa fii regele lor, dupa aceleasi zvonuri;
NEE6.7. Si ai fi pus si prooroci, ca sa te vesteasca în Ierusalim si sa-ti zica regele Iudei, si astfel de zvonuri vor ajunge pâna la rege. Vino deci sa ne sfatuim împreuna”.
NEE6.8. Eu însa am trimis sa i se spuna: “Nimic de felul celor ce spui tu n-a fost. Acestea le-ai nascocit tu din capul tau”.
NEE6.9. Caci toti ne înfricoseaza socotind ca ne vom lasa de lucru si zidul nu se va mai face. Dar eu înca si mai mult ma încurajam la lucru si ziceam: “Întareste-ma si acum, Dumnezeule!”
NEE6.10. Si am mers eu în casa lui Semaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, si el, încuindu-se, a zis: “Sa ne adunam în templul lui Dumnezeu, în mijlocul lui, si sa încuiem usile, caci au sa vina sa te ucida, si au sa vina noaptea sa te ucida”.
NEE6.11. “Se poate oare sa fuga un astfel de om, ca mine? – am raspuns eu. Se poate oare ca unul ca mine sa intre în templu, pentru a ramâne cu viata? Nu merg! ”
NEE6.12. Si am cunoscut ca nu Dumnezeu îl trimisese, ci el graia ca un prooroc împotriva mea, pentru ca îl cumparasera Tobie si Sanbalat.
NEE6.13. Si fusese cumparat ca eu sa ma sperii si sa fac asa Si sa gresesc, ca apoi sa aiba lumea parere urâta despre mine, si sa fiu prigonit pentru aceasta scadere.
NEE6.14. Pomeneste, Dumnezeul meu, pe Tobie si pe Sanbalat dupa aceste fapte ale lor; de asemenea si pe proorocita Noadia si pe ceilalti prooroci care au vrut sa ma sperie!
NEE6.15. Zidul a fost ispravit în ziua a douazeci si cincea a lunii Elul, adica în cincizeci si doua de zile.
NEE6.16. Când au auzit de aceasta toti dusmanii nostri si au vazut aceasta toate popoarele cele dimprejurul nostru, s-au smerit foarte mult si au cunoscut ca acest lucru a fost facut de Dumnezeul nostru.
NEE6.17. Pe lânga aceasta, în zilele acelea, cei mai de seama ai Iudei au scris multe scrisori, pe care le-au trimis la Tobie, iar ei primeau scrisori de-ale lui Tobie;
NEE6.18. Caci multi din Iuda erau cu el în legatura întarita prin juramânt, caci el era ginerele lui Secania, fiul lui Arah, iar fiul sau Iohanan luase de nevasta pe fiica lui Mesulam, fiul lui Berechia.
NEE6.19. Ba îmi vorbeau ei si de bunatatea lui si vorbele mele ajungeau la el. Si Tobie trimitea scrisori, ca sa ma sperie.

CAPITOLUL 7
Paza cetatii. Numarul celor întorsi sub Zorobabel.

NEE7.1. Dupa ce s-a terminat zidul si am pus canaturile si au fost asezati la slujba lor portarii si cântaretii si levitii,
NEE7.2. Atunci am poruncit fratelui meu Hanani si lui Anania, capetenia cetatii Ierusalimului, caci el cu mult mai mult decât altii era om credincios si temator de Dumnezeu,
NEE7.3. Si le-am zis: “Sa nu se deschida portile Ierusalimului pâna nu rasare soarele, si sa le închida si sa le încuie în fata voastra”. Si am pus strajeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi venea rândul si fiecare în fata casei sale.
NEE7.4. Cetatea însa era întinsa si mare, iar popor era putin în ea si case nu se zidisera din nou.
NEE7.5. Si mi-a dat Dumnezeul meu gând sa aduc pe cei mai mari, pe capetenii si poporul, ca sa fac o numaratoare, dupa spitele neamului lor, si am gasit cartea cu spitele de neam ale celor ce venisera întâia oara, si într-însa erau scrise urmatoarele:
NEE7.6. Iata locuitorii tarii care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, si s-au întors la Ierusalim si în Iuda, asezându-se fiecare în cetatea sa,
NEE7.7. Împreuna venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum si Baana. Numarul poporului lui Israel:
NEE7.8. Fiii lui Fares, doua mii o suta saptezeci si doi;
NEE7.9. Fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;
NEE7.10. Fiii lui Arah, sase sute cincizeci si doi;
NEE7.11. Fiii lui Pahat-Moab, din urmasii lui Iosua si Ioab, doua mii opt sute optsprezece;
NEE7.12. Fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;
NEE7.13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci si cinci;
NEE7.14. Fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;
NEE7.15. Fiii lui Binui, sase sute patruzeci si opt;
NEE7.16. Fiii lui Bebai, sase sute douazeci si opt;
NEE7.17. Fiii lui Azgad, doua mii trei sute douazeci si doi;
NEE7.18. Fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sapte;
NEE7.19. Fiii lui Bigvai, doua mii saizeci si sapte;
NEE7.20. Fiii lui Adin, sase sute cincizeci si cinci;
NEE7.21. Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouazeci si opt;
NEE7.22. Fiii lui Hasum, trei sute douazeci si opt;
NEE7.23. Fiii lui Betai, trei sute douazeci si patru;
NEE7.24. Fiii lui Harif, o suta doisprezece;
NEE7.25. Ghibeonitii, nouazeci si cinci;
NEE7.26. Oameni din Betleem si Netofa, o suta optzeci si opt;
NEE7.27. Oameni din Anatot, o suta douazeci si opt;
NEE7.28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci si doi;
NEE7.29. Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira si din Beerot, sapte sute patruzeci si trei;
NEE7.30. Oameni din Rama si din Gheba, sase sute douazeci si unu;
NEE7.31. Oameni din Micmas, o suta douazeci si doi;
NEE7.32. Oameni din Betel si din Ai, o suta douazeci si trei;
NEE7.33. Oameni din celalalt Nebo, cincizeci si doi;
NEE7.34. Fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;
NEE7.35. Fiii lui Harim, trei sute douazeci;
NEE7.36. Ierihoneni, trei sute patruzeci si cinci;
NEE7.37. Lodieni, Hadidieni si oameni din Ono, sapte sute douazeci si unu.
NEE7.38. Fiii lui Senaa, trei mii noua sute treizeci.
NEE7.39. Preotii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, noua sute saptezeci si trei;
NEE7.40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;
NEE7.41. Fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;
NEE7.42. Fiii lui Harim, o mie saptesprezece;
NEE7.43. Levitii: fiii lui Iosua si ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, saptezeci si patru.
NEE7.44. Cântaretii: fiii lui Asaf, o suta patruzeci si opt.
NEE7.45. Portarii: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, o suta treizeci si opt.
NEE7.46. Cei încredintati templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
NEE7.47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
NEE7.48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
NEE7.49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
NEE7.50. Fiii lui Reaia, fiii lui Retin, fiii lui Necoda,
NEE7.51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
NEE7.52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefisim,
NEE7.53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
NEE7.54. Fiii lui Batlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,
NEE7.55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
NEE7.56. Fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
NEE7.57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida;
NEE7.58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
NEE7.59. Fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon.
NEE7.60. Netineii si fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouazeci si doi.
NEE7.61. Iata acum si cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adon si din Imer, si care n-au putut sa-si arate nici casa din care se trag, nici semintia, pentru a dovedi ca sunt Israeliti:
NEE7.62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, sase sute patruzeci si doi.
NEE7.63. Si dintre preoti: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care a luat de sotie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul si a primit numele acesteia.
NEE7.64. Ei si-au cautat spita neamului lor, dar nu si-au gasit-o, si au fost scosi din preotie;
NEE7.65. Si guvernatorul le-a zis sa nu manânce din lucrurile de mare sfintenie pâna nu se va ridica un preot cu Urim si Tumim.
NEE7.66. Adunarea întreaga a fost de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de suflete,
NEE7.67. Afara de robi si roabe, care erau în numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Printre ei se mai aflau doua sute patruzeci si cinci de cântareti si cântarete.
NEE7.68. Ei aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catâri,
NEE7.69. Patru sute treizeci si cinci camile si sase mii sapte sute douazeci asini.
NEE7.70. Unii capi de familie au facut daruri pentru lucru. Tirsata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe si cinci sute treizeci vesminte preotesti.
NEE7.71. Capeteniile caselor au dat în vistieria lucrarilor douazeci de mii de drahme de aur si doua mii doua sute mine de argint. Celalalt popor a dat douazeci de mii de drahme de aur si doua mii de mine de argint si saizeci si sapte de vesminte preotesti.
NEE7.72. Preotii si levitii, portarii, cântaretii si oamenii din popor, cei încredintati templului si tot Israelul s-au asezat în cetatile lor.
NEE7.73. Si când a sosit luna a saptea, fiii lui Israel se aflau prin cetatile lor.

CAPITOLUL 8
Neemia si Ezdra citesc si tâlcuiesc legea. Sarbatoarea corturilor.

NEE8.l. Atunci s-a adunat tot poporul ca un singur om în piata cea din fata Portii Apelor si a zis lui Ezdra carturarul sa aduca el cartea legii lui Moise pe care a dat-o Domnul lui Israel.
NEE8.2. Si carturarul Ezdra a adus legea înaintea adunarii, care era alcatuita din barbati si din femei si din toti acei ce erau în stare sa înteleaga. Aceasta s-a facut în ziua întâi a lunii a saptea.
NEE8.3. Si a citit Ezdra din carte de dimineata pâna la amiaza în piata cea de dinaintea Portii Apelor, înaintea barbatilor si femeilor si a celor ce erau în stare sa priceapa si tot poporul a fost cu luare-aminte la citirea cartii legii.
NEE8.4. Ezdra carturarul statea sus pe un podet de lemn, facut anume pentru acest prilej. Alaturi de el, la dreapta lui, stateau Matitia, Sema, Anaia, Urie, Hilchia si Maaseia; iar la stânga lui se aflau Pedaia, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zaharia si Mesulam.
NEE8.5. Si a deschis Ezdra cartea înaintea ochilor a tot poporul, caci el se afla mai sus decât tot poporul si când a deschis el cartea, tot poporul statea în picioare în piata.
NEE8.6. Mai întâi Ezdra a binecuvântat pe Domnul, marele Dumnezeu si tot poporul, ridicându-si mâinile, a raspuns: Amin, Amin! Si plecându-se, s-a închinat înaintea Domnului pâna la pamânt.
NEE8.7. Apoi Iosua, Bani, Serebia, Iamin, Acub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, si levitii au tâlcuit poporului legea, stând fiecare la locul lui.
NEE8.8. Ei citeau lamurit bucati din cartea legii lui Dumnezeu, iar bucatile citite le lamureau si poporul întelegea cele ce se citeau.
NEE8.9. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul si carturarul, si levitii care învatau poporul au zis catre tot poporul: “Ziua aceasta este închinata Domnului Dumnezeului vostru, sa nu fiti tristi, nici sa plângeti! Caci tot poporul plângea, auzind cuvintele legii.
NEE8.10. Ci mergeti de mâncati carne grasa si beti vin dulce – adaugara ei – si trimiteti parte si celor ce n-au nimic gatit, caci ziua aceasta este sfintita Domnului nostru. Nu fiti tristi, caci bucuria Domnului va fi puterea voastra”.
NEE8.11. Si au linistit levitii tot poporul, zicând: “Taceti, caci ziua aceasta este sfânta. Nu fiti tristi!”
NEE8.12. Si tot poporul s-a dus sa manânce si sa bea si sa trimita parti celor ce nu aveau si sa faca veselie mare; caci întelesesera ei cuvintele ce li se tâlcuisera.
NEE8.13. A doua zi, capii familiilor din tot poporul, preotii si levitii se strânsesera împrejurul lui Ezdra carturarul, ca sa asculte talmacirea cuvintelor legii.
NEE8.14. Si au gasit ei scris în legea pe care Domnul a dat-o lui Moise, ca fiii lui Israel în timpul sarbatorilor din luna a saptea trebuie sa locuiasca în corturi.
NEE8.15. Si au vestit aceasta în toate cetatile lor si în Ierusalim, zicând: “Duceti-va de cautati, în munte, crengi de maslin salbatic, de mirt, de finici si de tufari si faceti corturi cum este scris”.
NEE8.16. Atunci poporul s-a dus sa caute crengi si a facut fiecare cort pe acoperisul casei lor, în curtea sa, în curtea templului Domnului si în piata de dinaintea Portii Apelor si în piata de dinaintea Portii lui Efraim.
NEE8.17. Toata obstea celor ce se întorsesera din robie si-a facut corturi si a stat în ele. Din zilele lui Iosua, fiul lui Navi, pâna în ziua aceasta, fiii lui Israel nu mai fusesera asa. Si a fost bucurie foarte mare.
NEE8.18. Si s-a citit din cartea legii Domnului în fiecare zi, din cea dintâi zi pâna la cea din urma. Si au tinut sarbatoarea sapte zile iar a opta zi au facut o adunare sarbatoreasca, dupa rânduiala.

CAPITOLUL 9
Pocainta întregului popor.

NEE9.1. În ziua de douazeci si patru a acestei luni s-au adunat toti fiii lui Israel, îmbracati cu sac si cu capetele presarate cu cenusa, ca sa posteasca.
NEE9.2. Si osebindu-se cei ce erau din neamul lui Israel de toti cei de alt neam, au venit de si-au marturisit pacatele lor si faradelegile parintilor lor.
NEE9.3. Si dupa ce s-au asezat la locurile lor, li s-a citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor un sfert de zi, iar alt sfert de zi si-au marturisit pacatele lor si s-au închinat Domnului Dumnezeului lor.
NEE9.4. Apoi Iosua, Binui, Cadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Baani si Chenani s-au urcat pe podetul levitilor si au strigat cu glas mare catre Domnul Dumnezeul lor;
NEE9.5. Si levitii Iosua, Cadmiel, Bani, Hasabneia, Serebia, Hodia, Sebania si Petahia au zis: “Sculati-va si binecuvântati pe Domnul Dumnezeul vostru din veac în veac!” “Dumnezeule – a zis Ezdra – slaveasca-se numele Tau cel slavit si mai presus de urice lauda si slavire!
NEE9.6. Numai Tu esti Domn si numai Tu ai facut cerurile, cerurile cerurilor si toata ostirea lor, pamântul si toate cele de pe el, marile si toate cele ce se cuprind în ele; Tu dai viata la toate si tie se închina ostirea cerurilor.
NEE9.7. Tu, Doamne Dumnezeule ai ales pe Avram, l-ai scos din Urul Caldeii si i-ai dat numele de Avraam.
NEE9.8. Tu ai gasit ca inima lui e credincioasa înaintea Ta, Tu ai facut legamânt cu el si Tu ai fagaduit sa dai urmasilor lui tara Canaanului, a Heteilor, a Amoreilor, a Ferezeilor, a Iebuseilor si a Ghergheseilor; si Tu Ti-ai tinut cuvântul, pentru ca Tu esti drept.
NEE9.9. Tu ai vazut necazul parintilor nostri în Egipt si ai auzit strigatele lor la Marea Rosie.
NEE9.10. Tu ai facut semne si minuni înaintea lui Faraon, împotriva tuturor slugilor lui si împotriva întregului popor din tara lui, pentru ca Tu ai vazut cu câta rautate s-au purtat ei cu parintii nostri si ti-ai facut nume pâna în ziua de astazi.
NEE9.11. Tu ai despartit marea înaintea parintilor nostri si au trecut prin mijlocul marii ca pe uscat, dar i-ai cufundat în adânc, cum se cufunda o piatra în apa, pe cei ce-i urmareau.
NEE9.12. Tu i-ai povatuit ziua cu stâlp de nor si noaptea cu stâlp de foc si le-ai luminat calea pe care aveau sa mearga.
NEE9.13. Tu Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai grait din înaltimea cerurilor si le-ai dat porunci drepte; legi ale adevarului, învataturi si orânduiri minunate.
NEE9.14. Tu le-ai aratat odihna Ta cea sfânta si le-ai scris prin Moise, sluga Ta, porunci, rânduieli si lege.
NEE9.15. Tu le-ai dat din înaltimea cerului pâine, când au flamânzit si le-ai scos apa din piatra, când au însetat, si le-ai zis sa intre si sa mosteneasca tara pe care cu juramânt le-ai fagaduit-o.
NEE9.16. Dar parintii nostri s-au îndaratnicit si si-au învârtosat cerbicia lor; n-au ascultat poruncile Tale, nici s-au supus si au uitat minunile pe care le-ai facut pentru ei.
NEE9.17. Învârtosatu-si-au cerbicia lor si în razvratirea lor si-au ales o capetenie, ca sa se întoarca în robia lor; dar Tu, fiind Dumnezeu iubitor si iertator, negrabnic la mânie si bogat în mila si îndurare, nu i-ai parasit.
NEE9.18. Chiar când si-au facut un vitel turnat si au zis: “Iata dumnezeul tau care te-a scos din Egipt!” si s-au dedat la hule mari împotriva Ta,
NEE9.19. În nemarginita Ta îndurare, nu i-ai parasit în pustiu si stâlpul de nor n-a încetat sa-i calauzeasca ziua în calea lor, nici stâlpul de foc sa le lumineze noaptea drumul ce faceau.
NEE9.20. Trimisu-le-ai Duhul Tau cel bun, ca sa-i întelepteasca; nu ai lipsit gura lor de mana Ta si în setea lor le-ai dat apa.
NEE9.21. Timp de patruzeci de ani i-ai hranit în pustie si nimic nu le-a lipsit; hainele lor nu s-au învechit, nici încaltamintele lor nu s-au rupt.
NEE9.22. Le-ai dat regate si popoare le-ai împartit si au pus stapânire pe tara lui Sihon, regele Hesbonului si pe pamântul lui Og, regele Vasanului.
NEE9.23. Tu ai înmultit pe fiii lui ca stelele cerului si i-ai dus în tara de care ai spus parintilor lor ca o vor mosteni.
NEE9.24. Si fiii lor au intrat si au mostenit tara aceea; ai supus înaintea lor pe locuitorii pamântului aceluia, pe Canaanei si i-ai dat pe acestia în mâna lor cu regele si cu tot poporul bastinas, ca sa le faca ce vor vrea.
NEE9.25. Si s-au facut ei stapâni peste cetati tari si peste pamântul roditor, peste case pline de toate bunatatile, fântâni sapate în piatra, vii, maslini si pomi roditori din belsug; si au mâncat si s-au saturat si s-au îngrasat traind în desfatari prin bunatatea Ta.
NEE9.26. Dar ei s-au ridicat si s-au razvratit împotriva Ta; au aruncat legea Ta la spate; pe proorocii Tai care-i îndemnau sa se întoarca la Tine i-au ucis; si ti-au adus hule mari.
NEE9.27. Atunci Tu i-ai dat în mâinile vrajmasilor lor, care i-au apasat. Dar în vremea necazului lor au strigat catre Tine si Tu i-ai auzit din înaltimea cerurilor si, în mila Ta cea mare, le-ai trimis izbavitori ca sa-i izbaveasca din mâinile vrajmasilor lor.
NEE9.28. Iar daca s-au odihnit, au început iar sa faca rau înaintea Ta. Atunci Tu i-ai dat din nou în mâna vrajmasilor lor ca sa-i stapâneasca. Si ei din nou au strigat catre Tine si Tu i-ai auzit din înaltimea cerurilor si, în mila Ta cea mare, i-ai izbavit de multe ori.
NEE9.29. I-ai povatuit sa se întoarca la legea Ta, dar ei s-au îndaratnicit si n-au ascultat poruncile Tale, ci au pacatuit împotriva poruncilor care dau viata celui ce le împlineste si si-au îndârjit spinarea lor si cerbicia lor si-au învârtosat-o si nu s-au supus.
NEE9.30. Tu însa, asteptând întoarcerea lor, i-ai îngaduit multi ani si le-ai desteptat luarea-aminte prin Duhul Tau si prin proorocii Tai, dar ei nu si-au plecat urechea. Atunci i-ai dat în mâna popoarelor straine.
NEE9.31. Dar, în mila Ta cea mare, nu i-ai stârpit, nici nu i-ai parasit, caci Tu esti un Dumnezeu milos si îndurat.
NEE9.32. Si acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, puternic si înfricosator, Cel ce tii legamântul Tau si faci mila, nu socoti ca putin lucru suferintele ce am îndurat noi, regii nostri, capeteniile noastre, preotii nostri, proorocii nostri, parintii nostri si tot poporul Tau din vremea regilor Asiriei pâna în ziua aceasta.
NEE9.33. Tu esti drept în toate câte ne-au ajuns, caci Tu ai fost credincios, iar noi am facut rau.
NEE9.34. Regii nostri, capeteniile noastre, preotii nostri si parintii nostri n-au pazit legea Ta si n-au luat aminte nici la poruncile Tale, nici la îndemnurile ce le-ai dat.
NEE9.35. Cât au fost în regatul lor în mijlocul binefacerilor Tale, într-o tara larga si roditoare pe care le-ai dat-o Tu, ei nu ti-au slujit tie, nici nu s-au întors de la faptele lor cele urâte.
NEE9.36. Si astazi iata suntem robi si tara ce Tu ai dat-o parintilor nostri, ca sa se bucure de roadele ei si de bunatatile ei,
NEE9.37. Ea îsi înmulteste astazi roadele pentru regii carora ne-ai supus pentru pacatele noastre. Ei domnesc peste noi si peste vitele noastre, dupa bunul lor plac si noi ne aflam în necaz mare.
NEE9.38. Pentru toate acestea facem legamânt pe care si noi însine cu iscalitura, si capeteniile, levitii si preotii nostri îl întaresc cu pecetea”.

CAPITOLUL 10
Pecetluirea legamântului celui nou.

NEE10.l. Iata acum si cei care si-au pus pecetea lor: Neemia guvernatorul, fiul lui Hacalia;
NEE10.2. Preotii: Sedechia, Seraia, Azaria, Ieremia,
NEE10.3. Pashur, Amaria, Malchia,
NEE10.4. Hatus, Sebania, Maluc,
NEE10.5. Harim, Meremot, Obadia,
NEE10.6. Daniel, Ghineton, Baruc,
NEE10.7. Mesulam, Abia, Miamin,
NEE10.8. Maazia, Bilgai, Semaia.
NEE10.9. Levitii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel;
NEE10.10. Si fratii lor: Sebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
NEE10.11. Mica, Rehob, Hasabia,
NEE10.12. Zacur, Serebia, Sebania,
NEE10.13. Hodia, Bani, Beninu.
NEE10.14. Capeteniile poporului: Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
NEE10.15. Buni, Azgad, Bebai,
NEE10.16. Adonia, Bigvai, Adin,
NEE10.17. Ater, Iezechia, Azur,
NEE10.18. Hodia, Hasum, Betai,
NEE10.19. Harif, Anatot, Nebai,
NEE10.20. Magpias, Mesulam, Hezir,
NEE10.21. Mesezabeel, Tadoc, Iadua,
NEE10.22. Pelatia, Hanan, Anaia,
NEE10.23. Hozea, Hanania, Hasub,
NEE10.24. Halohes, Pileha, Sobec,
NEE10.25. Rehum, Hasabna, Maaseia,
NEE10.26. Ahia, Hanan, Anan,
NEE10.27. Maluc, Harim, Baana.
NEE10.28. Celalalt popor: preoti, leviti, portari, cântareti, cei încredintati templului si toti cei ce s-au despartit de popoarele straine, ca sa urmeze legea lui Dumnezeu, femeile lor, baietii lor si fetele lor, toti cei ce erau în stare sa priceapa si sa înteleaga
NEE10.29. S-au unit cu fratii si cu capeteniile lor si au fagaduit cu blestem si juramânt si au jurat sa se poarte dupa legea lui Dumnezeu, data prin Moise, sluga lui Dumnezeu, sa pazeasca si sa împlineasca toate poruncile Domnului, Stapânul nostru, hotarârile si legile Lui.
NEE10.30. Am fagaduit sa nu dam fetele noastre popoarelor tarii, nici sa luam fetele lor pentru feciorii nostri;
NEE10.31. Sa nu cumparam nimic în ziua de odihna, în zilele de sarbatoare de la popoarele din tara, când ne vor aduce în acele zile de vânzare marfuri sau orice bucate; iar în anul al saptelea sa iertam toate datoriile.
NEE10.32. Am luat de asemenea îndatorirea sa dam a treia parte de siclu, pe an, pentru slujbele templului Dumnezeului nostru.
NEE10.33. Pentru pâinile punerii înainte, pentru jertfa cea necontenita, pentru arderile de tot necontenite, care se fac în zile de odihna, la luna noua si la sarbatori, pentru lucrurile sfinte, pentru jertfa de iertare, spre curatirea lui Israel, si pentru tot ce se savârseste în templul Dumnezeului nostru.
NEE10.34. Apoi au tras la sorti preotii, levitii si poporul, dupa casele noastre parintesti, ca sa se stie cine si când trebuie sa aduca în fiecare an, la anumita vreme, lemne în templul Dumnezeului nostru, spre a se arde pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, dupa cum este scris în lege.
NEE10.35. Am mai hotarât sa mai ducem în fiecare an la templul Domnului pârga din roadele pamântului nostru si pârga din roadele tuturor pomilor;
NEE10.36. Sa aducem la templul Dumnezeului nostru, preotilor care fac slujbele în templul Dumnezeului nostru, pe întâiul nascut dintre fiii nostri si dintre dobitoacele noastre, cum este scris în lege, si pe întâiul-nascut al vitelor noastre mari si marunte;
NEE10.37. Sa aducem la preoti, în vistieria templului Dumnezeului nostru, pârga din aluatul nostru si ofrandele noastre de fructe din tot pomul, din vin si untdelemn, si sa dam dijma pentru pamântul nostru levitilor, care au dreptul sa o ia în toate cetatile de pe pamânturile lucrate de noi.
NEE10.38. Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu levitii, când acestia vor lua zeciuiala; si din zeciuiala luata, levitii vor duce zeciuiala în templul Dumnezeului nostru, în odaile vistieriei.
NEE10.39. Caci în aceste odai atât fiii lui Israel, cât si fiii levitilor trebuie sa aduca prinoase de pâine, de vin si de untdelemn. Acolo sunt casele sfinte si stau preotii care slujesc si portarii si cântaretii. Astfel noi nu vom lasa în parasire templul Dumnezeului nostru.

CAPITOLUL 11
Împartirea locuitorilor în Ierusalim si în celelalte cetati.

NEE11.l. Capeteniile poporului s-au asezat în Ierusalim, iar celalalt popor a tras sorti, ca a zecea parte din ei sa locuiasca în sfânta cetate a Ierusalimului, iar celelalte noua parti sa ramâna în celelalte cetati.
NEE11.2. Si a binecuvântat poporul pe toti cei ce s-au învoit de buna voie sa se aseze în Ierusalim.
NEE11.3. Iata capeteniile tarii care s-au asezat în Ierusalim si în cetatile lui Iuda, locuind fiecare pe mosia sa, în cetatea sa: Israelitii, preotii si levitii, cei încredintati templului si urmasii slujitorilor lui Solomon.
NEE11.4. În Ierusalim s-au asezat din fiii lui Iuda si din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s-au asezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Sefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares,
NEE11.5. Si Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Siloni.
NEE11.6. Fiii lui Fares care s-au asezat în Ierusalim erau în total patru sute saizeci si opt de oameni de oaste.
NEE11.7. Iata acum fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
NEE11.8. Apoi Gabai si Salai, noua sute douazeci si opt.
NEE11.9. Ioil, fiul lui Zicri, era capetenia lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua capetenie a cetatii.
NEE11.10. Din preoti: Iedaia, fiul lui Ioiarib, si Iachin,
NEE11.11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia templului Domnului;
NEE11.12. Si fratii lor, care se îndeletnicesc cu slujba în templul Domnului, opt sute douazeci si doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amti, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia,
NEE11.13. Si fratii sai, capeteniile caselor parintesti, doua sute patruzeci si doi; si Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Mesilemot, fiul lui Imer,
NEE11.14. Si fratii lor, barbati de oaste, o suta douazeci si opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era capetenia lor.
NEE11.15. Dintre leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, fiul lui Buni,
NEE11.16. Sabetai si Iozabad, capetenii ale levitilor pentru treburile din afara ale templului lui Dumnezeu;
NEE11.17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care începea laudele în timpul rugaciunii, si Bacbuchia, al doilea între fratii sai si Abda, fiul lui Samua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
NEE11.18. Toti levitii în cetatea sfânta erau doua sute optzeci si patru.
NEE11.19. Portarii: Acub, Talmon si fratii lor, pazitorii portilor, o suta saptezeci si doi.
NEE11.20. Ceilalti Israeliti, preoti si leviti, se asezara în toate cetatile lui Iuda, fiecare la mosia sa.
NEE11.21. Cei încredintati templului se asezara pe colina si aveau de capetenie pe Tiha si Ghispa.
NEE11.22. Capetenia levitilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hasabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântareti însarcinati sa faca slujba la templul lui Dumnezeu;
NEE11.23. Caci pentru cântareli era o porunca din partea regelui, prin care li se hotara o plata anumita pe fiecare zi.
NEE11.24. Petahia, fiul lui Mesezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era împuternicit de rege pentru toate nevoile poporului.
NEE11.25. Iar dintre cei ce traiesc în sate pe tarinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au asezat la Kiriat-Arba si în satele ce tineau de el; la Dibon si în satele ce tineau de el; la Iecabteel si în satele lui;
NEE11.26. La Iesua, la Molada, la Bet-Pelet;
NEE11.27. La Hatar-Sual, la Beer-Seba si în satele ce tineau de ea;
NEE11.28. La Ticlag, la Mecona si în satele ce tineau de ea;
NEE11.29. La En-Rimon, la Torea, la Iarmut;
NEE11.30. La Zanoah, la Adulam si în satele ce tineau de el; la Lachis si în tarinile ce tineau de el; la Azeca si în satele ce tineau de el; s-au asezat ei de la Beer-Seba pâna la Ghe-Hinom.
NEE11.31. Fiii lui Veniamin s-au asezat, începând de la Gheba: în Micmas, în Aia, în Betel si în satele lui;
NEE11.32. În Anatot, în Nob, în Anania,
NEE11.33. În Hator, în Rama, în Ghitaim,
NEE11.34. În Hadid, în Teboim, în Nebalat,
NEE11.35. În Lod, în Ono si în Gheharasim.
NEE11.36. Erau si leviti care aveau tarini în Veniamin, cu toate ca erau socotiti în partea lui Iuda.

CAPITOLUL 12
Numele preotilor si levitilor. Sfintirea cetatii. Rândul îngrijitorilor de cele sfinte.

NEE12.1. Iata preotii si levitii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, si cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra,
NEE12.2. Amaria, Maluc, Hatus,
NEE12.3. Secania, Rehum, Meremot,
NEE12.4. Ido, Ghineton, Abia,
NEE12.5. Miiamin, Moadia, Bilga,
NEE12.6. Semaia, Ioiarib, Iedaia,
NEE12.7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Acestia au fost capeteniile preotilor si ale fratilor lor în vremea lui Iosua.
NEE12.8. Levitii au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, Serebia, Iuda, Matania, care împreuna cu fratii sai conducea pe cântareli în timpul slujbelor de lauda;
NEE12.9. Bacbuchia si Uni, care împreuna cu fratii lor cântau de cealalta parte.
NEE12.10. Iosua a nascut pe Ioachim, Ioachim a nascut pe Eliasib, Eliasib a nascut pe Ioiada;
NEE12.11. Ioiada a nascut pe Iohanan, Iohanan a nascut pe Iadua.
NEE12.12. În zilele lui Ioachim, preoti, capetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; Hanania pentru casa lui Ieremia;
NEE12.13. Mesulam pentru casa lui Ezdra; Iohanan pentru casa lui Amaria;
NEE12.14. Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui Secania;
NEE12.15. Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot;
NEE12.16. Zaharia pentru casa lui Ido; Mesulam pentru casa lui Ghineton;
NEE12.17. Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin si Moadia;
NEE12.18. Samua pentru casa lui Bilga; Ionatan pentru casa lui Semaia;
NEE12.19. Matanai pentru casa lui Ioiarib; Uzi pentru casa lui Iedaia;
NEE12.20. Calai pentru casa lui Salai; Eber pentru casa lui Amoc;
NEE12.21. Hasabia pentru casa lui Hilchia; Natanael pentru casa lui Iedaia.
NEE12.22. În zilele lui Eliasib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan si ale lui Iadua, levitii, capetenii de case, au fost înscrisi cu preotii pâna la domnia lui Darie Persanul;
NEE12.23. Fiii lui Levi, capetenii de familie, au fost înscrisi în cartea Cronicilor pâna în timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliasib;
NEE12.24. Capeteniile levitilor erau deci: Hasabia, Serebia si Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fratii lor alcatuiau ceata a doua pentru a lauda si a slavi numele lui Dumnezeu, dupa rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu, raspunzând o ceata celeilalte.
NEE12.25. Matania, Bacbuchia si Obadia, Mesulam, Talmon si Acub aveau slujba de portari si strajuiau când se aduna poporul înaintea portii.
NEE12.26. Acestia au trait pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotadac si pe timpul lui Neemia guvernatorul si al preotului si carturarului Ezdra.
NEE12.27. La sfintirea zidului Ierusalimului înca s-au chemat levitii din toate locurile, poruncindu-li-se sa vina la Ierusalim pentru savârsirea sfintirii si pentru sarbatoarea vesela cu doxologii si cântari, în sunetul chimvalelor, lirelor si harfelor.
NEE12.28. Cei din neamul cântarelilor s-au adunat din împrejurimile Ierusalimului si din cetatile netofatiene,
NEE12.29. Din Bet-Ghilgal, din sesurile Ghebei, din Azmavet, caci cântaretii îsi facusera satele în apropiere de Ierusalim.
NEE12.30. Si preotii si levitii s-au curatit si au sfintit poporul, portile si zidurile.
NEE12.31. Si am suit eu capeteniile lui Iuda pe ziduri si am pus doua coruri mari pentru cântarea de lauda; unul din ele s-a asezat în partea dreapta a zidului, spre poarta Gunoiului.
NEE12.32. În urma lor mergeau Hosaia si jumatate din capeteniile lui Iuda:
NEE12.33. Azaria, Ezdra si Mesulam;
NEE12.34. Iuda, Veniamin, Semaia si Ieremia;
NEE12.35. Iar dintre fiii preotilor mergeau cu trâmbite: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Semaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
NEE12.36. Si fratii lui: Semaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda si Hanani cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar înaintea lor se afla carturarul Ezdra.
NEE12.37. La Poarta Izvorului, în fata lor, s-au urcat pe treptele scarii de la cetatea lui David, care ducea pe zidul de deasupra casei lui David, pâna la Poarta Apelor, spre rasarit.
NEE12.38. Al doilea cor s-a îndreptat în cealalta parte, si dupa el am mers eu si jumatate din popor si am înaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor si pâna la zidul cel lat,
NEE12.39. Si de la Poarta Efraim, am trecut pe lânga poarta veche si Poarta Pestilor, pe lânga turnul lui Hananeel, pe lânga turnul Mea spre Poarta Oilor si ne-am oprit la Poarta închisorii.
NEE12.40. Apoi amândoua corurile au mers la templul lui Dumnezeu. Si am facut acelasi lucru si noi, eu si capeteniile care erau cu mine
NEE12.41. Si preotii: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbite,
NEE12.42. Maaseia, Semaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam si Ezer. Cântaretii cântau sub conducerea lui Izrahia.
NEE12.43. Si s-au adus în ziua aceea multime de jertfe si s-au veselit, caci Dumnezeu daduse poporului pricina mare de bucurie. Si femeile si copiii s-au veselit, iar strigatele lor de bucurie din Ierusalim se auzeau pâna departe.
NEE12.44. În aceeasi zi au fost pusi oameni supraveghetori la camarile unde aveau sa se aduca prinoasele, pârga si zeciuielile, si au fost împuterniciti sa adune din tarinile din jurul cetatilor partile hotarâte prin lege pentru preoti si leviti. Si Iudeii s-au bucurat când au vazut pe preoti si pe leviti la slujba lor,
NEE12.45. Îndeplinind toate cele pentru slujba dumnezeiasca si pentru curatire. Cântaretii si portarii si-au îndeplinit datoria lor dupa porunca lui David si a lui Solomon, fiul lui;
NEE12.46. Înca de demult, din zilele lui David si Asaf se hotarâsera capeteniile cântaretilor si cântarile cele de lauda si de multumire în cinstea lui Dumnezeu.
NEE12.47. În zilele lui Zorobabel si Neemia, tot Israelul dadea parte cântaretilor si portarilor pentru fiecare zi; si dadeau levitilor darurile sfintite, si levitii le dadeau de asemenea darurile sfintite urmasilor lui Aaron.

CAPITOLUL 13
Râvna lui Neemia pentru îndreptarea obiceiurilor.

NEE13.l. În acea zi s-a citit din cartea lui Moise în auzul poporului si s-a gasit scris în ea ca Amonitul si Moabitul nu pot fi primiti niciodata în adunarea lui Dumnezeu,
NEE13.2. Pentru ca ei n-au întâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine si apa si pentru ca au tocmit împotriva lor pe Valaam, ca sa-i blesteme, dar Dumnezeul nostru a schimbat blestemul în binecuvântare.
NEE13.3. Si auzind aceasta lege, a despartit Israel tot ce era strain.
NEE13.4. Dar înainte de aceasta, preotul Eliasib, mai-marele peste camarile templului Dumnezeului nostru, si ruda cu Tobie,
NEE13.5. Rânduise pentru acesta o odaie mare, unde mai înainte se puneau prinoasele, tamâia, vasele sfinte, zeciuiala de pâine, de vin si de untdelemn, ce era hotarâta pentru leviti, cântareti, portari, si ceea ce se cuvenea preotilor.
NEE13.6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au facut toate acestea, pentru ca ma întorsesem la rege, în anul al treizeci si doilea al domniei lui Artaxerxe, regele Babilonului.
NEE13.7. Si la sfârsitul acestui an, am capatat de la rege învoirea de a veni la Ierusalim, si am aflat de raul ce a facut Eliasib, dând lui Tobie o camara în curtea templului lui Dumnezeu.
NEE13.8. Si mi-a parut foarte rau de acestea si am aruncat afara din camara toate lucrurile care erau ale lui Tobie, dând porunca sa fie sfintite camarile.
NEE13.9. Si am pus din nou lucrurile templului lui Dumnezeu, prinoasele si tamâia.
NEE13.10. Am mai înteles de asemenea ca partile ce se cuveneau levitilor nu le fusesera date si ca levitii si cântaretii, însarcinati sa faca slujba, fugisera pe la tarinile lor.
NEE13.11. De aceea am mustrat pe capetenii si am zis: “Pentru ce a fost parasit templul lui Dumnezeu?” Si i-am adunat pe leviti si pe cântareti si i-am pus la locurile lor.
NEE13.12. Atunci toti Iudeii au început a aduce la camara zeciuiala de pâine, de vin si de untdelemn;
NEE13.13. Si eu am încredintat supravegherea camarilor lui Selemia preotul si lui Tadoc carturarul, si lui Pedaia, unul dintre leviti, si le-am dat ca ajutor pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, caci acestia se bucurau de mare cinste. Si tot ei au fost împuterniciti sa faca împartire fratilor lor.
NEE13.14. Pomeneste-ma, Dumnezeul meu, pentru aceasta si nu uita faptele mele evlavioase facute pentru templul Dumnezeului meu si pentru slujbele din el!
NEE13.15. În zilele acelea am vazut în Iuda oameni care calcau în teascuri în ziua odihnei, aduceau snopi si încarcau pe asini vin, struguri, smochine si tot felul de greutati si le duceau în ziua odihnei la Ierusalim. Si le-am facut mustrare aspra chiar atunci, când vindeau lucruri de mâncare.
NEE13.16. De asemenea se aflau Tirieni, asezati în Ierusalim, care aduceau peste si tot felul de marfuri si le vindeau, în ziua odihnei, Iudeilor în Ierusalim.
NEE13.17. Si am mustrat pe mai-marii Iudeilor si le-am zis: “Ce înseamna aceste fapte urâte, pe care le faceti voi, pângarind ziua odihnei?
NEE13.18. Oare nu asa au facut parintii vostri si nu din pricina aceasta a adus Dumnezeul nostru aceste necazuri asupra voastra si asupra acestei cetati? Si voi atrageti din nou mânia Lui asupra lui Israel, necinstind ziua odihnei!”
NEE13.19. Apoi am poruncit sa se închida toate portile Ierusalimului în ajunul zilei de odihna, când începe a se întuneca, si sa nu se mai deschida decât dupa ea. Si am pus câte unul din slujitorii mei la porti, ca sa împiedice intrarea de marfuri în ziua odihnei.
NEE13.20. Atunci negutatori si vânzatori de tot felul de lucruri au ramas câteodata sau de doua ori afara din Ierusalim.
NEE13.21. Dar eu i-am mustrat aspru, zicându-le: “pentru ce petreceti voi noaptea înaintea zidurilor? De veti mai face aceasta, voi pune mâna pe voi!” De atunci ei n-au mai venit în ziua odihnei.
NEE13.22. Si am mai poruncit eu levitilor sa se curete si sa vina sa pazeasca portile, ca sa sfinteasca ziua odihnei. Adu-ti aminte de mine, Dumnezeul meu, pentru acestea si ma ocroteste dupa mare mila Ta!
NEE13.23. Tot atunci am vazut eu Iudei, luându-si femei asdodiene, amonite si moabite.
NEE13.24. Jumatate din copiii lor vorbeau limba asdodiana si nu stiau sa vorbeasca evreieste; nu stiau decât limba unuia sau altuia din acele popoare.
NEE13.25. Eu i-am mustrat aspru si pe acestia si i-am blestemat; ba pe unii i-am lovit, le-am smuls parul si i-am jurat pe numele lui Dumnezeu, zicând: “Sa nu va dati fetele dupa feciorii lor si sa nu luati pe fetele lor, nici pentru fiii vostri, nici pentru voi.
NEE13.26. Oare nu asa a pacatuit Solomon, regele lui Israel? Nu se afla rege ca el la nici un popor si el era iubit de Dumnezeu si Domnul îl pusese rege peste tot Israelul; dar femeile cele de alt neam l-au atras si pe el în pacat.
NEE13.27. Se poate oare sa aud eu de voi ca faceti acest rau mare si pacatuiti înaintea lui Dumnezeu, luându-va femei de alt neam?”
NEE13.28. Unul din fiii lui Ioiada, fiul lui Eliasib, preotul cel mare, era ginerele lui Sanbalat Horonitul; dar eu l-am alungat de la mine.
NEE13.29. Adu-Ti aminte de ei, Dumnezeul meu, caci au spurcat preotia si legamântul preotesc si levit!
NEE13.30. Astfel i-am curatit eu de toti strainii si am pus rânduiala preotilor si levitilor, fiecaruia dupa slujba lui,
NEE13.31. Si deasemenea pentru aducerea lemnelor la vremea hotarâta, precum si a prinoaselor de pârga. Adu-ti aminte de mine, Dumnezeul meu, spre binele meu!

(Visited 131 times, 1 visits today)
+ + +