Biblia tipm de un an – Tobit 5-10 – ziua 12

Cartea lui Tobit – capitolele 5-10

CAPITOLUL 5 
Trimiterea lui Tobie şi însoţirea lui de către înger în Ragheşul Mediei.

TOB5.1. Şi răspunzând, Tobie a zis: “Tată, voi face tot ce mi-ai poruncit!
TOB5.2. Dar cum voi putea să primesc argintul? El nu mă cunoaşte pe mine, şi nici eu nu-l cunosc pe el. Ce semn de recunoaştere îi voi da, ca să mă creadă şi să-mi dea argintul? Şi nu cunosc nici drumurile pentru această călătorie în Media”.
TOB5.3. Atunci tatăl i-a dat înscrisul şi i-a zis: “Găseşte-ţi un om care să te întovărăşească şi îi voi plăti eu şi du-te după argint până sunt încă în viaţă!”
TOB5.4. Şi s-a dus Tobie să caute omul şi s-a întâlnit cu Rafael. Acesta era înger, dar el nu ştia.
TOB5.5. Şi i-a zis: “Poţi să mergi cu mine la Ragheşul Mediei? Cunoşti tu locurile acelea?”
TOB5.6. Şi îngerul i-a răspuns: “Pot să merg cu tine şi ştiu drumul; ba chiar am găzduit la Gabael, fratele nostru!”
TOB5.7. Atunci Tobie i-a zis: “Aşteaptă-mă, am să spun tatălui meu”.
TOB5.8. Şi acela a zis: “Du-te, numai nu zăbovi!”
TOB5.9. Şi a venit el şi a zis către tatăl său: “Iată, mi-am găsit tovarăş!” Iar tatăl a zis: “Cheamă-l la mine, ca să aflu din ce seminţie este el şi dacă este om de încredere ca să meargă cu tine”.
TOB5.10. Şi l-a chemat, şi a venit acela şi s-au îmbrăţişat.
TOB5.11. A întrebat Tobit: “Spune-mi, frate, din ce seminţie şi din ce neam eşti?”
TOB5.12. Şi îngerul a răspuns: “Seminţie şi neam cauţi tu sau simbriaş, care să întovărăşească pe fiul tău?” Iar Tobit a zis către el: “Frate, vreau să-ţi ştiu neamul şi numele tău!”
TOB5.13. Zis-a acela: “Eu sunt Azaria al lui Anania cel mare, din neamul fraţilor tăi”.
TOB5.14. Atunci Tobit i-a zis: “Frate, du-te cu bine şi nu te supăra pe mine că te-am întrebat de seminţia şi neamul tău! Tu-mi eşti frate dintr-un neam bun şi cinstit. Eu am cunoscut pe Anania şi pe Ionatan, feciorii lui Şimei cel Mare; am fost împreună la Ierusalim, ca să ne închinăm, cu pârgă şi cu zeciuieli din roade, căci noi nu ne-am lăsat ademeniţi de rătăcirea fraţilor noştri. Tu, frate, eşti de neam bun şi cinstit.
TOB5.15. Dar spune-mi: Ce plată trebuie să-ţi dau eu? Îţi dau o drahmă pe zi şi toate cele de trebuinţă pentru tine ca şi pentru fiul meu,
TOB5.16. Şi-ţi voi mai adăuga încă la plată, dacă vă veţi întoarce cu bine”.
TOB5.17. Şi aşa s-au înţeles. Atunci tatăl a zis către Tobie: “Fii gata de drum şi plecaţi cu bine”. Şi fiul său a pregătit cele pentru drum, iar tatăl i-a mai zis: “Du-te cu omul acesta şi Dumnezeu, Cel care locuieşte în ceruri, va îndrepta calea voastră şi îngerul Lui va merge împreună cu voi!” Şi amândoi au ieşit să plece şi s-a dus cu ei şi câinele tânărului.
TOB5.18. Iar Ana, mama lui, a plâns şi a zis către Tobit: “De ce ai trimis tu pe fiul nostru? Nu era el, oare, toiagul bătrâneţilor noastre, când intra şi ieşea înaintea noastră?
TOB5.19. Nu da întâietate argintului. Să fie acesta ca gunoiul înaintea fiului nostru.
TOB5.20. Căci cât ne e rânduit de la Domnul să trăim avem destul pentru aceasta”.
TOB5.21. Iar Tobit a zis către ea: “Nu te întrista, soră! Căci el se va întoarce sănătos şi-l vor vedea ochii tăi,
TOB5.22. Căci un înger bun va merge împreună cu el, şi va avea izbândă la drum şi se va întoarce sănătos!”
TOB5.23. Şi a încetat ea de a mai plânge.

CAPITOLUL 6 
Călătoria lui Tobie; prinderea peştelui, luarea măruntaielor lui pentru vindecări şi sfatul îngerului pentru căsătorie.

TOB6.1. Iar călătorii au ajuns seara la fluviul Tigru şi s-au oprit peste noapte acolo.
TOB6.2. Şi tânărul s-a dus să se spele, dar din fluviu a sărit un peşte şi a vrut să înghită pe tânăr.
TOB6.3. Atunci îngerul a zis către el: :Prinde acest peşte!” Şi tânărul a apucat peştele şi l-a târât pe uscat.
TOB6.4. Şi i-a zis îngerul: “Spintecă peştele şi i-ai inima, ficatul şi fierea, şi păstrează-le!”
TOB6.5. Şi a făcut tânărul cum i-a zis îngerul, iar peştele l-au fript şi l-au mâncat.
TOB6.6. Şi au plecat amândoi mai departe şi au ajuns la Ecbatana.
TOB6.7. Şi a zis tânărul către înger: “Frate Azaria, pentru ce sunt bune ficatul, inima şi fierea acestui peşte?”
TOB6.8. Şi acela i-a răspuns: “De-l chinuie pe cineva un demon sau un duh rău, se afumă bărbatul sau femeia aceea cu inima şi ficatul şi nu-l va mai munci.
TOB6.9. Iar cu fierea se unge la ochi omul care are albeaţă, şi se vindecă”.
TOB6.10. Iar dacă s-au apropiat de Ecbatana,
TOB6.11. A zis îngerul către tânăr: “Frate, acum avem să poposim la Raguel, ruda ta, care are o fată cu numele Sara.
TOB6.12. Am să vorbesc de ea ca să ţi-o dea de femeie, că ţie ţi-e dat s-o moşteneşti, fiindcă eşti din neamul ei, iar fata este frumoasă şi deşteaptă.
TOB6.13. Deci, să mă asculţi pe mine, că eu am să grăiesc cu tatăl ei, şi când ne vom întoarce din Ragheş vom face nunta. Eu cunosc pe Raguel. El n-are să vrea s-o dea după bărbat străin, împotriva legii lui Moise, fiindcă s-ar face vinovat de moarte, căci moştenirea se cuvine s-o primeşti tu, iar nu altul”.
TOB6.14. Atunci tânărul a zis către înger: “Frate Azaria, eu am auzit că această fată a fost măritată cu şapte bărbaţi şi că toţi au pierit în camera de nuntă. Eu însă sunt singur la tata şi mă tem ca nu cumva intrând la ea să mor ca şi ceilalţi. Pe ea o iubeşte un demon care nu face rău nimănui, decât numai celor ce se apropie de ea.
TOB6.15. Şi de aceea mă tem ca nu cumva să mor şi să cobor viaţa tatălui şi a mamei mele în mormânt prin întristarea după mine, căci ei n-au alt fiu care să-i îngroape”.
TOB6.16. Şi i-a zis îngerul: “Oare ai uitat cuvintele pe care ţi le-a spus tatăl tău, ca să-ti iei femeie din neamul tău? Ascultă-mă deci pe mine, frate. Ea trebuie să fie femeia ta, iar de demon nu te nelinişti! Chiar în noaptea aceasta au să ţi-o dea de femeie.
TOB6.17. Deci, când vei intra în camera de nuntă, să iei căţuia, să pui în ea inima şi ficatul peştelui şi să afumi; şi demonul va simţi mirosul şi se va depărta şi nu se va mai întoarce niciodată,
TOB6.18. Şi când va trebui să te apropii de ea, ridicaţi-vă amândoi şi să strigaţi către milostivul Dumnezeu, şi El vă va mântui şi vă va milui. Nu te teme, căci ea este menită din veac pentru tine şi tu o vei mântui, şi ea va merge cu tine, şi ştiu că vei avea de la ea copii”.
TOB6.19. Şi ascultând Tobie acestea, a iubit-o şi sufletul lui s-a lipit de ea foarte.

CAPITOLUL 7 
Raguel, din îndemnul îngerului, dă pe Sara, fata sa, soţie lui Tobie.

TOB7.l. Şi sosind ei la Ecbatana, s-au dus la casa lui Raguel, iar Sara i-a întâmpinat şi i-a salutat şi au salutat-o şi ei, şi ea i-a dus în casă.
TOB7.2. Şi a zis Raguel către Edna, femeia sa: “Cât de bine seamănă acest tânăr, cu Tobit, fratele meu!”
TOB7.3. Şi i-a întrebat Raguel: “De unde sunteţi voi, fraţilor?” Iar ei au răspuns: “Noi suntem fiii lui Neftali, care sunt robi la Ninive”.
TOB7.4. Şi i-a mai întrebat Raguel: “Cunoaşteţi voi pe fratele nostru, Tobit?” Şi ei au răspuns: “Cunoaştem”. Apoi el i-a întrebat: “E sănătos?”
TOB7.5. Şi ei au răspuns: “Este în viaţă, este sănătos”. Şi Tobie a adăugat: “El este tatăl meu”.
TOB7.6. Atunci Raguel s-a aruncat la gâtul lui şi l-a sărutat şi a plâns.
TOB7.7. Apoi a vorbit şi a zis: “Binecuvântat să fii copilul meu! Tu eşti fiul unui om foarte bun şi cinstit”. Auzind însă că Tobit a pierdut vederea, s-a întristat şi a plâns.
TOB7.8. Şi a plâns şi Edna, femeia lui, şi fata lui, Sara.
TOB7.9. Şi aşa i-a primit foarte bine, şi au junghiat un berbec şi le-au dat mâncare din belşug.
TOB7.10. Iar Tobie a zis către Rafael: “Frate Azaria, grăieşte de cele ce mi-ai spus pe cale şi să se tocmească şi lucrul acesta”.
TOB7.11. Şi el a spus vorba aceasta lui Raguel, şi Raguel a zis către Tobie: “Mănâncă, bea şi te veseleşte, că ţie ţi se cuvine să iei pe fata mea! Dar am să-ti spun adevărul. Eu am măritat pe fata mea cu şapte bărbaţi şi când intrau la ea, mureau chiar în noaptea aceea. Dar tu fii vesel acum”. Şi a zis Tobie: “Nu voi mânca nimic aici, până când nu vă tocmiţi şi nu vă învoiţi cu mine!” Iar Raguel a zis: “Ia-o chiar acum căci ţi se cade. Tu eşti fratele ei şi ea este sora ta! Milostivul Dumnezeu să vă facă parte de toate cele bune!”
TOB7.12. Şi a chemat pe Sara, fiica sa şi, luând-o de mână, a dat-o lui Tobie de femeie şi a zis:
TOB7.13. “Iată, după legea lui Moise, ia-o şi du-o la tatăl tău!” Şi i-a binecuvântat.
TOB7.14. Şi chemând pe Edna, femeia sa, şi luând o hârtie, a scris învoiala şi a pecetluit-o; apoi au început a mânca.
TOB7.15. Şi a chemat Raguel pe Edna, femeia sa, şi a zis: “Pregăteşte, soro, cealaltă cameră de culcare şi du-o acolo”.
TOB7.16. Şi făcând cum a zis el, a dus-o acolo, şi aceasta a plâns, şi împărtăşind şi ea lacrimile fiicei saţle, i-a zis:
TOB7.17. “Îndrăzneşte, fiică! Domnul cerului şi al pământului îii va da bucurie în locul întristării. Îndrăzneşte, fiică!”

CAPITOLUL 8 
Căsătoria lui Tobie cu Sara; rugăciunea lor, ospăţul nunţii şi înzestrarea.

TOB8.l. Şi după ce au sfârşit cina, au condus pe Tobie la Sara, în cameră.
TOB8.2. Iar acesta, mergând, şi-a adus aminte de cuvintele lui Rafael şi a luat căţuia şi a pus inima şi ficatul peştelui şi a afumat.
TOB8.3. Şi simţind demonul mirosul acesta, a fugit în părţile de sus ale Egiptului, şi îngerul l-a legat.
TOB8.4. Iar când au rămas numai amândoi în cameră, Tobie s-a sculat din pat şi a zis: “Scoală, soro, să ne rugăm ca să ne miluiască Domnul!”
TOB8.5. Şi a început Tobie a zice: “Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul părinţilor noştri, şi binecuvântat este numele Tău cel sfânt şi slăvit întru toţi vecii! Să Te binecuvânteze pe Tine cerurile şi toate făpturile Tale!
TOB8.6. Tu ai făcut pe Adam şi Tu ai făcut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor şi sprijin, şi din ei s-a născut neamul omenesc. Tu ai zis: “Nu este bine să fie omul singur; să-i facem un ajutor asemenea lui”.
TOB8.7. Şi acum, Doamne, nu plăcerea o caut, luând pe sora mea, ci o fac cu inimă curată. Binevoieşte deci a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneţe!”
TOB8.8. şi a zis şi ea cu el: “Amin!”
TOB8.9. Apoi au dormit amândoi liniştiţi în noaptea aceea.
TOB8.10. Iar Raguel, sculându-se, s-a dus şi a săpat o groapă, zicând: “Nu cumva va muri şi acesta?”
TOB8.11. Şi, venind în casă, Raguel a zis către Edna, femeia sa:
TOB8.12. “Trimite pe una din slujnice să vadă de este viu; iar de nu, să-l îngropăm fără să ştie nimeni”.
TOB8.13. Şi, deschizând slujnica uşa, a intrat şi a văzut că dorm amândoi.
TOB8.14. Şi ieşind, le-a spus că este viu.
TOB8.15. Şi a binecuvântat Raguel pe Dumnezeu şi a zis: “Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeule, cu tot felul de binecuvântare curată şi sfântă! Să Te binecuvânteze pe Tine drepţii Tăi şi toate făpturile Tale şi toţi îngerii Tăi, şi toţi aleşii Tăi să Te binecuvânteze în veci!
TOB8.16. Binecuvântat eşti Tu că m-ai bucurat şi nu mi s-a întâmplat cum socoteam, ci ai făcut cu noi după mila Ta cea mare!
TOB8.17. Binecuvântat eşti Tu, că ai miluit pe doi copii, singuri la părinţii lor! Miluieşte-i pe ei, Stăpâne, şi dă-le să-şi termine viaţa cu sănătate, cu veselie şi cu milă!”
TOB8.18. Apoi a poruncit robilor săi să astupe groapa.
TOB8.19. Şi le-a făcut ospăţ de nuntă, paisprezece zile.
TOB8.20. Şi a zis Raguel către el cu jurământ, înainte de a se isprăvi zilele ospăţului de nuntă: “Nu pleca până nu se împlinesc aceste paisprezece zile ale nunţii.
TOB8.21. Şi atunci, luând jumătate din avere, mergi cu sănătate la tatăl tău, iar cealaltă jumătate o vei primi când voi muri eu şi femeia mea”.

CAPITOLUL 9 
Tobie trimite pe Azaria la Gabael şi aduce banii şi pe Gabael la nuntă.

TOB9.1. Şi a chemat Tobie pe Rafael şi a zis către el:
TOB9.2. “Frate Azaria, ia cu tine un rob şi două cămile şi te coboară la Gabael în Ragheşul Mediei, şi adu-mi argintul şi adu-l şi pe el aici la nuntă,
TOB9.3. Căci Raguel m-a legat cu jurământ ca să nu plec.
TOB9.4. Iar tatăl meu numără zilele; şi de voi întârzia mult, va fi foarte mâhnit”.
TOB9.5. Şi s-a dus Rafael şi a fost găzduit la Gabael, şi i-a dat înscrisul; el a adus pungile pecetluite şi le-a dat.
TOB9.6. Şi a doua zi, dis-de-dimineaţă, s-au sculat şi au venit împreună la nuntă. Şi Gabael a binecuvântat pe Tobie şi pe femeia sa.

CAPITOLUL 10 
Întoarcerea lui Tobie la părinţii săi, care erau îngrijoraţi, împreună cu Sara, soţia sa, şi cu zestrea ei.

TOB10.l. Iar Tobit, tatăl său, a numărat fiecare zi; şi când s-au împlinit zilele socotite pentru călătorie, şi Tobie nu venise,
TOB10.2. El a zis: “Nu cumva au fost opriţi acolo? Sau poate a murit Gabael şi n-are cine să le dea argintul?”
TOB10.3. şi s-a întristat foarte tare.
TOB10.4. Şi i-a zis lui femeia: “A pierit fiul nostru, de aceea întârzie!” Şi a început să-l plângă şi a zis:
TOB10.5. “Cât de rău îmi pare că te-am lăsat să pleci, fiul meu, lumina ochilor mei!”
TOB10.6. Iar Tobit i-a zis: “Taci, nu te mai tulbura, căci el este sănătos”.
TOB10.7. Ea însă i-a răspuns: “Ba taci tu, şi nu mă mai amăgi! Copilaşul meu a pierit!” Şi ieşea ea în fiecare zi afară din cetate pe drumul pe care plecase el. Ziua nu mânca pâine, şi noaptea nu înceta a plânge pe fiul său, Tobie, până când s-au împlinit cele paisprezece zile ale nunţii, pe care Raguel îl jurase să le petreacă acolo.
TOB10.8. Atunci Tobie a zis către Raguel: “Dă-mi drumul, că tatăl şi mama mea nu nădăjduiesc să mă mai vadă”.
TOB10.9. Iar socrul i-a zis: “Rămâi la mine, şi eu voi trimite la tatăl tău şi i se va duce ştirea despre tine”.
TOB10.10. Şi Tobie a zis: “Ba nu, lasă-mă să mă duc la tatăl meu!”
TOB10.11. Atunci s-a sculat Raguel şi i-a dat pe Sara, femeia lui, şi jumătate din avere, robi şi vite şi argint,
TOB10.12. Şi, lăsându-i să plece mulţumiţi, i-a binecuvântat, zicând lui Tobie: “Sănătate bună, copilul meu, şi călătorie bună! Domnul cerului să vă fie în ajutor, ţie şi femeii tale, Sara! Nădăjduiesc să văd pe copiii voştri înainte de a muri”. Apoi a zis către Sara, fiica sa: “Să cinsteşti pe socrul şi pe soacra ta! De acum, ei îţi sunt părinţi! Doresc să aud veste bună de tine!” Şi a sărutat-o.
TOB10.13. Şi Edna a zis către Tobie: “Iubite frate, să te înalţe Domnul cerului şi să-mi dăruiască să-ţi văd copii de la Sara, fiica mea, ca să mă bucur înaintea Domnului. Iată, îţi dau pe fiica mea în grijă; să n-o amărăşti”.
TOB10.14. După aceea Tobie a plecat, binecuvântând pe Dumnezeu, pentru că i-a îndreptat calea, şi a binecuvântat şi pe Raguel şi pe Edna, femeia lui.

(Visited 34 times, 1 visits today)
+ + +