Maica Domnului

Acatistul Naşterii Maicii Domnului
Acatistul Naşterii Maicii Domnului

Acatistul Naşterii Maicii Domnului

Acatistul Naşterii Maicii Domnului – 8 septembrie Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te…

Acatistul Maicii Domnului – bucuria tuturor celor necajiţi
Acatistul Maicii Domnului – bucuria tuturor celor necajiţi

Acatistul Maicii Domnului – bucuria tuturor celor necajiţi

Acatistul Maicii Domnului bucuria tuturor celor necajiti Rugăciunile începătoare: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi…

Paraclisul Maicii Domnului
Paraclisul Maicii Domnului

Paraclisul Maicii Domnului

Paraclisul Maicii Domnului: – Acest paraclis se cântă la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie. Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! (de trei ori) Împărate ceresc,…

Paraclisul Maicii Domnului – Marian Moise – audio
Paraclisul Maicii Domnului – Marian Moise – audio

Paraclisul Maicii Domnului – Marian Moise – audio

Paraclisul Maicii Domnului în interpretarea psaltului Marian Moise – audio: “Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim…

+ + +