Femeia pacatoasa

Sfânta și Marea zi de Miercuri

Pomenirea femeii păcătoase în această zi, foarte aproape de Sfintele Paști, este o încurajare pentru oamenii păcătoși de a se apropia cu încredere în iertarea Domnului, dar să aibă și hotărârea de a se lăsa de păcat cu desăvârșire.
Să medităm, punând în compa­rație cele două fapte total opuse, a desfrânatei și a ucenicului naufragiat din cauza orgoliului și a semeției.
Amândoi, atât păcătoasa, cât și ucenicul, s-au întors cu totul de la faptele lor de mai îna­inte, numai că păcătoasa a renun­țat la păcat, iar Iuda, în mod premeditat, a acceptat păcatul, renunțând la virtute și demnitatea de apostol: Păcătoasa a venit la Tine, vărsând mir pe picioarele Tale, Iubitorule de oameni, și s-a vindecat cu porunca Ta de mirosul cel greu al răutăților; iar ucenicul cel nemulțumitor, suflând împotriva harului Tău, l-a lepădat pe el și s-a amestecat cu noroiul, vânzându-Te pentru dragostea banilor (Triod).

Să nădăjduim la milostivirea Tatălui, urmând milostivirea Lui, căci milostiv este și poate să mântuiască, Cel ce a voit a pătimi pentru noi. Să căutăm bunătatea Fiului prin bunătatea arătată semenului nostru. Domnul nu a acuzat niciodată pe nimeni de păcate; numai pe sluga vicleană și leneșă a criticat-o aspru și a pedepsit-o. Dar celor milostivi le-a zis: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă…

Hristoase Dumnezeule, care ai fost uns cu mir, slobozeşte-ne de patimile ce vin asupra noastră şi miluieşte-ne pe noi ca un singur bun şi de oameni iubitor, Amin.

(Visited 55 times, 1 visits today)
+ + +