Sănătatea trupească – Episcopul Arsenie Jadanovski

Despre sănătatea trupească:

Uneori îţi doreşti sănătate pentru ca folosindu-te de ea să-i slujeşti Domnului cu mai multă râvnă şi reuşită. Însă nu se întâmplă totdeauna aşa.

Unora, într-adevăr sănătatea parcă le ajută să-I slujească lui Dumnezeu şi să se umple de cele cereşti, de gânduri şi simţăminte înălţătoare; pentru al­ţii însă ea se poate dovedi o frână în nevoinţa duhovniceas­că: tulbură sângele, atrage spre pământ, astfel încât în loc să avem şi să dezvoltăm o viaţă duhovnicească, începem să ne târâm pe pământ ca nişte viermi…

De aceea să crezi că Domnul ştie mai bine ce îţi este mai de folos: sănătatea sau starea bolnăvicioasă a trupului, şi de aceea mulţumeşte liniştit pentru sănătatea pe care El ţi-a dăruit-o.

Episcopul Arsenie Jadanovski

Sursa: “Cum să te mântuieşti în lumea contemporană”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007

(Visited 55 times, 1 visits today)
+ + +