Oamenii trupeşti, sufleteşti şi duhovniceşti – Episcopul Arsenie Jadanovski

Pot fi deosebite trei genuri de oameni: trupeşti, sufleteşti şi duhovniceşti.

Cine sunt oamenii trupeşti? E de înţeles, sunt oamenii care trăiesc conform trupului, adică se abandonează patimilor trupeşti şi se afundă în ele.

Cei sufleteşti sunt oame­nii care se conduc de către minte şi inimă, însă în starea lor obişnuită, aşa cum se manifestă în fiinţa noastră păcătoasă. Aceştia sunt diferiţi învăţaţi contemporani, inventatori, so­cialişti, umanişti şi o mare mulţime de oameni contempo­rani.

Oamenii duhovniceşti însă sunt acei care, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, sunt conduşi de către Duhul. Astfel de oameni îşi verifică mintea şi inima cu lumina învăţăturii lui Hristos şi sunt iluminaţi de harul Prea Sfântului Duh.

Sfinţii Părinţi-asceţi deosebesc în om mintea, inima şi duhul. Mintea şi inima sunt alterate de către păcat, şi creşti­nul trebuie să le purifice prin lumina lui Hristos, să le înduhovnicească. Duhul este acea scânteie dumnezeiască ce nu moare niciodată nici chiar în omul păcătos, este acea par­te interioară a lui în care este aşezat chipul lui Dumnezeu, în ea se află ideea de Dumnezeu, şi din ea creşte şi cu ea se hrăneşte viaţa duhovnicească a omului. Prin duh omul intră în unire cu Domnul.  

A face bine stă în natura omului. Lucrarea virtuţilor nu provine din afară, ci se naşte înăuntrul lui, şi de aceea nu există om care să nu fie capabil de facerea de bine. Conşti­inţa poate fi înăbuşită, adormită, se poate oprima cu forţa tot binele din sine, însă în momentul în care omul se trezeş­te din somnul păcatului, simte imediat binele, îl înţelege, la el râvneşte şi pe el îl doreşte. Exemple în aceste sens sunt oamenii căzuţi. Astăzi sunt după dispoziţie ca nişte demoni: grosolani, fără simţire; dar iată că mâine, dacă li se va în­tâmpla ceva care îi va trezi, vor descoperi lacrimile de po­căinţă, smerenia şi tot binele.

Episcopul Arsenie Jadanovski

Sursa: “Cum să te mântuieşti în lumea contemporană”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007

(Visited 179 times, 1 visits today)
+ + +