Minciuna îndepărtează de Dumnezeu – Sfântul Nicolae Velimirovici

De Dumnezeu nu ne îndepărtează adevărul, ci minciuna şi numai minciuna.

A spune că adevărul ne îndepărtează de Dumnezeu este totuna cu a spu­ne că Dumnezeu ne îndepărtează de Dumnezeu.

Gândurile mincinoase şi cuvintele mincinoa­se, simţurile mincinoase şi faptele mincinoase fac mulţimea minciunilor care ne duc la nefiinţă, la înşelare şi la tăgăduirea lui Dumnezeu.

De pe această cale, de la această răspântie de drumuri, nu poate fi întoarcere, fără cumplit cu­tremur în viaţa omului; atunci omul cade orbit la pământ ca şi Saul, iar Dumnezeu îl ridică din praf şi neputinţei îi deschide ochii şi-i arată calea pe care se poate întoarce.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Sursa: “Învăţături despre bine şi rău”, Editura Sofia, Bucureşti, 2006

(Visited 126 times, 1 visits today)
+ + +