Iertarea

Iertarea

Jurnalul unui preot ortodox, partea a 6-a

Domnul nu ne cere cunoştinţe. El are nevoie de dragos­te. El vrea să vorbim cu El ca şi cu o mamă. Dacă stă în ini­ma noastră grija pentru cineva pentru care am vrea să ne ru­găm, să-i spunem pe toţi Domnului, să-i cerem Domnului ajutor pentru fiecare dintre ei, să ne rugăm pentru torente de har şi El le va revărsa din belşug asupra celor dragi.

Să-i zicem Lui despre săracii aflaţi în lipsuri pe care am vrea să-i ajutăm; despre cei în suferinţe care au nevoie de alinare; despre cei înstrăinaţi pe care am vrea să-i aducem la Domnul, despre cei care şi-au întors faţa de la noi şi cu care am vrea să ne împăcăm.

Să-i descoperim Lui şi dorinţele noastre personale, să-i aducem toate grijile, dificultăţile, aspiraţiile noastre; să ne descoperim înaintea Lui toate păcatele, neajunsurile, slăbiciunile, să le mărturisim şi El le va vindeca.

Ce caută astăzi sufletul nostru? De ce suntem îngrijoraţi? Toate să i le aducem Lui, să le punem în mâinile Lui şi El va săvârşi. Dacă se ascunde în inima noastră amărăciunea sau ostilitatea să ne rugăm, inima se va reînnoi şi noi vom ierta. Acolo unde a fost răutate, va apărea dragostea.

Ne înfricoşează viitorul? Să ne îndreptăm spre Domnul, care le ştie şi le vede pe toate. El nu ne va lăsa niciodată, El va fi şi acolo unde suntem pândiţi de pericol.

S-a întâmplat în viaţa noastră o bucurie neaşteptată? Ne-a surâs bucuria? Să ne grăbim cu aceasta la Domnul, să revărsăm înaintea Lui recunoştinţa noastră – toate ne sunt trimise de către El, toate sunt prevăzute de către El.

Să alergăm în fiecare zi la El, deschizându-ne în între­gime inima, şi în fiecare zi vom primi de la Părintele Ce­resc iubitor binecuvântare, călăuzire, mângâiere şi putere spre a străbate ziua cu conştientizarea apropierii şi ajutoru­lui Său.

Din Jurnalul unui preot ortodox, partea a 6-a

Sursa: “Cum să te mântuieşti în lumea contemporană”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007

(Visited 94 times, 1 visits today)
+ + +