Despre virtuţi – Episcopul Arsenie Jadanovski

Despre virtuţi – Episcopul Arsenie Jadanovski

Ce e înţelepciunea? Înţelepciunea constă în capacitatea de a alege cele mai bune mijloace pentru atingerea scopu­rilor duhovniceşti. Înţelepciunea trebuie distinsă de simpla înţelepciune omenească, îndreptată spre atingerea scopuri­lor pământeşti.

Pentru dobândirea curăţiei desăvârşite şi dragostei către Dumnezeu trebuie să nu fii ataşat de nici un om sau lucru, nici chiar cu aşa zisul ataşament duhovnicesc.

Iubeşte-l pe aproapele tău cu dragoste desăvârşită, ca pe tine însuţi, în­să fără împătimire, adică nu dori vederea sau prezenţa ne­încetată a omului drag, nu suferi de dor şi nu te desfăta cu gândul la el.

Cu diferite genuri de gânduri rele sau atacuri-momeli trebuie să luptăm liniştiţi şi cu răbdare. Nu trebuie să ne enervăm, să ne tulburăm şi să ne descurajăm în cazul luptei noastre lăuntrice, căci aceasta poate dăuna reuşitei ostene­lii noastre duhovniceşti. Şi de unde apare această neliniş­te? Nu provine oare de la părerea noastră despre noi înşine? Dacă ni se pare că suntem buni, atunci de ce ne apare aceas­tă întinăciune? Nu, pătrunde-te de conştiinţa că eşti plin de toată neputinţa şi necurăţia, că trebuie să purifici şi să în­drepţi întreaga ta viaţă.

Fie că vezi o floare frumoasă, fie că auzi cântarea păsă­relelor, fie că respiri un aer curat, treci cu mintea la Creator şi mulţumite-I că ţi-a dat să stăpâneşti natura cu toate bunu­rile. Simţământul mulţumirii şi evlaviei faţă de Dumnezeu Creatorul hrăneşte şi întăreşte minunat dragostea noastră către El. Iar dragostea către Dumnezeu îţi va da tot binele.

Sinceritatea inimii este calitatea bună a sufletului. Înţe­lege, însă, că este vorba despre sinceritatea plină de duhul dragostei către Dumnezeu şi aproapele, căci e uşor să con­sideri sinceritate simpla îndrăzneală în fapte şi cuvinte; în cazul din urmă se manifestă mai degrabă nu sinceritatea, ci grosolănia, obrăznicia. Sincerităţii inimii îi sunt diametral opuse viclenia şi făţărnicia. Dintre faptele bune trebuie să o faci pe cea prin care simţi că dobândeşti mai uşor harul Sfântului Duh (gândul Cuvi­osului Serafim de Sarov).

Să nu-ţi fie frică să împărţi darul pe care-l posezi, ca şi când ai sărăci; dimpotrivă, cu cât vei împărţi mai mult, cu atât mai mult te va ilumina harul (gândul Cuviosului Sera­fim de Sarov).

Simplitatea şi smerenia, iată condiţiile ca să fim capabili de primirea credinţei. „Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului”, aşa se ruga odată Domnul, Mân­tuitorul nostru, „căci ai ascuns acestea (credinţa) de cei înţe­lepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11, 25). Pierzând simplitatea şi smerenia, ne tocim prin aceasta sensi­bilitatea către credinţă. De ce acum societatea noastră, înde­osebi intelectualii, de exemplu, diferiţi savanţi şi învăţători, sunt necredincioşi? Pentru că au pierdut simplitatea şi smere­nia. Priviţi, câtă mândrie erudită şi încredere în sine au…

Episcopul Arsenie Jadanovski

Sursa: “Cum să te mântuieşti în lumea contemporană”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007

(Visited 156 times, 1 visits today)
+ + +