Depărtarea dintre oameni – Sfântul Nicolae Velimirovici

Depărtarea dintre oameni  – Sfântul Nicolae Velimirovici

Depărtarea între duşmani măreşte ura dintre ei. Depărtarea între prieteni măreşte prietenia dintre ei.

Depărtarea mamei de copil măreşte dragostea şi a mamei, şi a copilului.

Depărtarea noastră de Dumnezeu măreşte dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. Când sim­ţim acest lucru ruşinea ne arde ca un fier roşu şi ne întoarcem la Dumnezeu cu paşi mai repezi decât am fugit de El. Şi ne întoarcem cu o dra­goste întărită.

Sufletul celor mai mulţi oameni nu trăieşte în­tr-o continuă apropiere de Dumnezeu şi nici în­tr-o depărtare continuă de Dumnezeu; ci într-o continuă depărtare şi întoarcere la Dumnezeu.

O, măcar în cele din urmă zile ale noastre pe pământ să nu fim departe de Dumnezeu, ci în nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu.

Sfântul Nicolae Velimirovici

(Visited 96 times, 1 visits today)
+ + +