Dă-mi Doamne, răbdare…

Dă-mi Doamne, răbdare…

Jurnalul unui preot ortodox, partea a 3-a

Noi toţi, bineînţeles, suntem gata să ne îndreptăm către Domnul cu o astfel de rugăciune, pentru că toţi avem ne­voie de răbdare. In Iisus Hristos răbdarea, ca toate virtuţile Lui, au atins desăvârşirea. „…La ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 11).

Mântuitorul nu-şi pierdea ni­ciodată răbdarea, niciodată nu înceta să iubească, să binecu­vânteze, să facă bine tuturor şi fiecăruia, totdeauna era ga­ta să-şi reverse darurile dragostei, cu toate că ştia şi vedea că oamenii, în împietrirea inimii lor, le respingeau şi nu le primeau…

Ucenicii înşişi adesea nu-l înţelegeau pe Domnul, adesea îl supărau prin necredinţa lor, prin laşitatea lor, prin nestatornicia lor; însă El nu se supăra niciodată – nu înceta învăţătura Sa   , nu slăbea dragostea către ei.

De câtă răbdare era nevoie ca să fie zilnic în mijlocul mulţumii cuprinse de necazuri, nefericite, adeseori frenetice, care nu-i dădea odihnă, cerându-i vindecare şi ajutor! Însă El se dedica necontenit cu blândeţe acestei mulţimi, jertfindu-şi puterile în slujba omenirii căzute şi cuprinse de suferinţă.

Chiar când s-a dovedit a fi faţă în faţă cu duşmanii Săi, ce exemplu minunat de smerenie am văzut la El! De când există lumea, nimeni nu s-a manifestat cu atâta smerenie! La vorbele crude, ameninţările şi învinuirile grosolane El a răspuns cu dragoste, cu rugăciune pentru vrăjmaşii Săi. Drept răspuns la răutatea omenească El Şi-a dat viaţa…

Deci, în toate împrejurările vieţii Sale pământeşti Dom­nul ne-a dat exemplu de răbdare dumnezeiască. Să ne ru­găm deci: „Domnul să îndrepteze inimile noastre către dra­gostea divină şi răbdarea lui Hristos!” Să învăţăm să supor­tăm cu răbdare nereuşita în muncă, fără să deznădăjduim; să aşteptăm timpul favorabil pentru acţiune, ferindu-ne ca nu cumva prin grabă să aducem pagubă în loc de folos şi ţi­nând minte că rodul necopt, rupt înainte de vreme, nu are puterea şi gustul cuvenit.

Din Jurnalul unui preot ortodox, partea a 3-a

Sursa: “Cum să te mântuieşti în lumea contemporană”, Editura Platytera, Bucureşti, 2007

(Visited 323 times, 1 visits today)
+ + +