Cum să ne purtăm în sărăcie? (Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului)

Cum sa ne purtam în saracie? (Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului)

Dacă eşti sărac, adică dacă eşti harnic şi în ciuda tuturor strădaniilor tale de-abia ob­ţii cele necesare hranei zilnice pentru tine şi pentru copiii tăi, atunci suportă-ţi sără­cia cu resemnare.

Suportă această situaţie cu calm cât timp îi va plăcea Domnului; chiar până la moarte dacă aşa îi va plăcea Lui. Fii întotdeauna vesel, nu te mâhni, nu murmura şi mai ales nu deznădăjdui, indi­ferent cât de mult s-ar agrava sărăcia şi cât de mult s-ar prelungi.

Şi mai ales fereşte-te să foloseşti vreun mijloc contrar voii lui Dumnezeu pentru a te salva din sărăcie. Nu numai că nu trebuie să te foloseşti de vreun furtişag sau de vreo înşelăciune, o acapara­re de bunuri materiale şi aşa mai departe, dar, cu excepţia unor cazuri extreme, să nu ceri nici milostenie.

Înţeleptul Solomon spune: „viaţă cerşe­toare să nu trăieşti; mai bine să mori decât să ceri” (Eccl. 40, 28). Pentru a putea să su­porţi mai uşor această stare în sufletul tău, este bine să faci următoarele:

1. Adu-ţi  aminte neîncetat cuvintele Duhului Sfânt: „Domnul sărăceşte pe om” (I Regi 2, 7). Dar când Dumnezeu ne aşează într-o anumită condiţie materială o face pentru că ne poate mântui mult mai uşor în acea condiţie decât în alta. Căci Dumne­zeu nu doreşte decât să ne mântuiască (I Tim. 2, 4) şi tot ce face cu noi este să ne în­lesnească mântuirea.

2. Nu uita niciodată că „Dumnezeu nu va îngădui să fiţi ispitiţi mai mult decât pu­teţi” (I Cor. 10, 13) şi că „El este întotdea­una aproape de tine”, ca să te ajute (Mt. 28, 20). Nu te va uita niciodată şi nici nu te va părăsi. Nici o mamă nu îşi va uita rodul pântecelui ei, cu atât mai puţin Dumnezeu, căci El însuşi afirmă, prin gura prorocului: „chiar când ea (femeia) îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine” (Is. 49, 15).

Aşadar, dacă nu vei deznădăjdui în sără­cia ta, Dumnezeu fără îndoială te va duce spre mântuire la viaţa veşnică.

3. Ori de câte ori este posibil, adu-ţi aminte de sărăcia Mântuitorului. El este Dumnezeu; totul este al Lui: ce se află în cer, pe pământ, în pământ, sub pământ, şi cu toate acestea El a trăit pe pământ în tota­lă sărăcie, aşa cum El însuşi spune: „vulpile au vizuini, păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul” (Lc. 9, 58). Cu ce scop a trăit în sărăcie? Cu sigu­ranţă ca să ne facă şi pe noi să acceptăm să­răcia cu seninătate şi să fim mulţumiţi cu ceea ce este absolut necesar pentru întreţi­nerea vieţii; căci sărăcia, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, duce mai repede la evlavie decât bogăţia.

4. Adu-ti aminte adesea de mult-suferitorul Iov, pe care Sfântul Apostol Iacov îl dă exemplu de răbdare. Iov era cu totul sără­cit. Şi-a pierdut turmele, slugile, copiii şi el a spus: „gol am ieşit din pântecele ma­mei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie nume­le lui Dumnezeu binecuvântat!” (Iov 1, 21). Iar când a fost lovit de o boală distrugătoa­re şi necruţătoare, când cei mai apropiaţi prieteni şi soţia lui îl batjocoreau, chiar şi atunci nu şi-a pierdut răbdarea, ci a spus li­niştit tuturor: „Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele?” (Iov 2, 10).

5. Adu-ţi aminte cât mai des cu putinţă că cei mai mulţi sfinţi şi-au petrecut viaţa în sărăcie. Sfântul Apostol spune despre majoritatea sfinţilor din Vechiul Testament că „pribegeau în piei de oaie şi în piei de ca­pră, lipsiţi, strâmtorări, rău primiţi (de ca­re lumea nu era vrednică!), au rătăcit în pus­tie şi în munţi şi în peşteri şi în crăpăturile pământului” (Evr. 11, 37-38). În Noul Testament, după cum se ştie, cei mai aleşi oameni şi-au petrecut viaţa în mare sărăcie: toţi sfinţii apostoli, toţi episcopii, toţi preoţii, toţi locuitorii deşertului. Mulţi dintre aceştia din urmă nu aveau nici haine ca să-şi acopere goliciunea trupului şi trăiau doar cu ierburi şi lăcuste.

6. Dacă în sărăcia ta eşti apăsat şi de alte necazuri, nu-ţi pierde nădejdea, ci încurajează-te cu gânduri sfinte. Iată un exemplu. Te urăsc sau te dispreţuiesc oamenii. Tu să gândeşti aşa: ce importanţă are? Domnul şi Mântuitorul meu era Dumnezeu şi a fost urât şi dispreţuit de oameni, dar asta nu L-a micşorat deloc. Nu trebuie să îndur eu ura şi dispreţul, când Dumnezeu spune: „feri­ciţi veţi fi când vă vor urî” (Lc. 6, 22)?

Te asupreşte cineva şi te insultă? Gândeş­te: ce însemnătate are? Pe cine au asuprit şi au insultat mai mult decât pe Domnul în­suşi? În cele din urmă, L-au asuprit şi batjo­corit până într-atât încât L-au răstignit. Dar ce a pierdut El prin asta? Pentru răbdarea Lui, Tatăl L-a înălţat până acolo încât, în numele Lui, „tot genunchiul să se plece… al celor cereşti şi al celor pămân­teşti şi al celor de dedesubt” (Fil. 2, 10).

Gândeşte mai departe: „dacă oamenii nu dispreţuiesc şi nu umilesc pe cineva, cum poate acela să-şi exerseze smerenia? Dacă nu-l insultă, cum poate el să înveţe răbdarea, blândeţea şi aşa mai departe?”

7. În sfârşit, să te gândeşti mai des la bi­necuvântări cereşti de care cu siguranţă te vei bucura dacă vei îndura cu răbdare sără­cia până la capăt. Săracul la care se referă Dumnezeu în Evanghelie a fost aproape cel mai sărac om de pe pământ şi ce strălucitor sfârşit a avut! Îngerii l-au luat şi i-au dus sufletul în sânul lui Avraam. Acolo situaţia s-a schimbat deodată. Nu avusese nici cea mai mică bucurie toată viaţa, iar acum se desfată în cea mai deplină, nesfârşită şi veş­nică bucurie.

Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu tine: nu vei suferi mereu, ţi se pregăteşte o răs­plată, iar răsplata cerească pentru credin­cios nu se poate compara cu nici o suferin­ţă de pe pământ. Sfântul Apostol spune că „pătimirile vremii de acum nu sunt vredni­ce de mărirea care ni se va descoperi”.

„Cele ce ochiul n-a crezut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iu­besc pe El” (I Cor. 2, 9).

Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului

Sursa: “O zi de viaţă sfântă: sfaturi practice pentru organizarea vieţii creştinului”, Editura Sophia, Bucureşti, 2007

(Visited 176 times, 1 visits today)
+ + +