Căutarea lui Dumnezeu – Sfântul Teofan Zăvorâtul

Căutarea lui Dumnezeu – Sfântul Teofan Zăvorâtul

Priveşte în jur şi ai să vezi că toţi caută. Însuşi apostolul spune despre sine: „Alerg, grăbesc, tind, ca­ut”. Fără căutare, viaţa nu este viaţă. De ce?

Datorită sărăciei firii noastre, sărăcie ce tinde să sporească din clipă în clipă.

Simţământul acesta este cel ce stârneşte căutarea – şi totdeauna cauţi ceva de la care te aştepţi să-ţi acopere sărăcirea; acest ceva alcătuieşte scopul căutării.

Nădejdea că el va putea într-adevăr să te sa­tisfacă, să-ţi dea ceea ce pretinzi de la el, întreţine că­utarea şi osteneala în găsirea mijloacelor şi în pune­rea lor în practică.

Aceasta este forma generală a vie­ţii tuturor locuitorilor pământului. Atât la cel care se ascunde în adâncul pustiei, cât şi la cel care trăieşte în deplina deşertăciune a lumii, crugul vieţii este la fel. Deosebirea este în conţinut: în impuls, adică în felul de sărăcie pe care îl simte omul, în mijloacele prin care nădăjduieşte el să afle cele pe care le doreşte şi în scopui final, adică în lucrul prin care nădăjduieşte să umple lipsa pe care o simte.

Avem înaintea ochilor fel şi fel de căutători. Se pune întrebarea: care a nime­rit pe drumul drept? Negreşit, cel care simte că umple lipsa sa prin însuşi mijlocul căutării şi ca urmare se li­nişteşte, are tihnă prin căutarea însăşi. Cine este aşa, ghiceşte toată lumea. De mirare e însă că şi cei ce nu încetează a simţi sărăcia, care îi roade oricât de tare ar căuta, nu aduc nici o schimbare în nereuşitele lor căutări, în ciuda faptului că sunt nesatisfacătoare în mod palpabil, mergând pe ideea că „de acum înainte o să meargă mai bine şi o să mi dea ceea ce caut”. Iar întrucât acest de acum înainte tot fuge de om, la fel ca ziua de mâine, ei caută neobosiţi, caută şi nu găsesc nicicând. Şi nu li se poate băga la cap lucrul acesta. Ce mai necaz!

Sfântul Teofan Zăvorâtul

Sursa: “Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor”, vol. 1, Editura Sofia, Bucureşti, 2007

(Visited 144 times, 1 visits today)

Leave a Reply

+ + +