Cartea înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul)
Cartea înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul)

Cartea înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul)

Cartea înţelepciunii lui Isus, Fiul lui Sirah (Eclesiasticul) CAPITOLUL 1 Lauda înţelepciunii şi a temerii de Dumnezeu. SIR1.1. Toată înţelepciunea este de la Domnul şi cu El este în veac. SIR1.2. Nisipul mărilor şi picăturile ploii şi zilele veacului, cine…

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie
Acatistul Sfântului Prooroc Ilie

Acatistul Sfântului Prooroc Ilie

Acatistul sfantului prooroc ILIE – 20 iulie Rugăciunile începătoare: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi…

Viata Sfântului Cuvios Simeon cel nebun dupa Hristos si a Sfântului Ioan Pustnicul
Viata Sfântului Cuvios Simeon cel nebun dupa Hristos si a Sfântului Ioan Pustnicul

Viata Sfântului Cuvios Simeon cel nebun dupa Hristos si a Sfântului Ioan Pustnicul

Viata Sfantului Cuvios Simeon cel nebun dupa Hristos si a Sfantului Ioan Pustnicul (21 iulie) Pe vremea dreptcredinciosului împărat Iustinian, popoarele iubitoare de Hristos venind în Sfînta Cetate a Ierusalimului, la praznicul înălţării cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a…

Despre credinţă – Episcopul Arsenie Jadanovski
Despre credinţă – Episcopul Arsenie Jadanovski

Despre credinţă – Episcopul Arsenie Jadanovski

Despre credinta – Episcopul Arsenie Jadanovski Credinţa, ca şi dragostea, nu se dobândeşte deodată şi uşor; trebuie să o cauţi, să o obţii, şi doar cu timpul, după o nevoinţă duhovnicească intensă, credinţa pune stăpânire pe toată fiinţa noastră interioară…

Viata Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul
Viata Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul

Viata Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul

Viata Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul (20 iulie) Vrînd să începem viaţa Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, văzătorul cel slăvit şi învăţătorul poporului celui depărtat de la Dumnezeu, mustrătorul împăraţilor celor fărădelege şi pedepsitorul proorocilor mincinoşi, minunatul făcător de minuni şi rîvnitor…

+ + +